Ailenin Önemi

Ailenin Önemi

Aile kavramı, insanlar için en önemli kavramlardan biridir. Buna göre kişi doğduğunda, çocukluk döneminde ve yetişkinlik döneminde ailesi ile birlikte olur, aile fertlerinin kararlarına göre hareket eder ve karar verir. Daha sonrasında ise kendi ailesini kurarak bu zinciri devam ettirir. Buna göre aile kavramı en önemli olgulardan biri olup aile fertlerinin bu anlamda birbirine bağlı olmaları da gerekmektedir. İslam dininde de aile konusu ön plana çıkarılmıştır. Peki aile içerisinde düzenin olması, iyi ilişkilerin kurulması ve istikrarlı bir ilerleyiş nelere bağlıdır? Öncelikle bilinmesi gerekir ki aile, içerisinde yer alan fertlerin davranışları, aldıkları kararlar ve attıkları adımlar ile birlikte daha sıkı bir kavram haline getirilebilir.

Çocuk – Aile İlişkisi

Aile kavramının önemini anne ve babalar, çocuklarına gerek sözlü olarak gerekse de uygulamaları olarak anlatmalıdır. Gelecekte de herhangi bir sorun ya da sorunlarla karşılaşılmaması adına aile kavramının önemi sürekli olarak anlatılmalıdır. Aile arasındaki çocukların bu olguyu kolay öğrenebilmesi ve daha çok aileye bağlı bir birey olarak yetişmesi adına bu yöntem, yöntemler her zaman için önemli olmakla birlikte uygulanmalıdır da. Buna göre anne ve babalara fazlasıyla iş düşmekte olup kendilerini sorumlu da hissetmelidirler.

Çocuk yetiştirmek ona sadece ihtiyaçlarını karşılamak değil onunla ilgilenmek, bilmediklerini öğretmek ve iyi bir birey olması yolunda destek olmaktır. Bu anlamda anne ve babalar davranışları ile birlikte çocuklara en iyi örnek olabilecek kişilerdir.

Çocuklar da bu davranışları kendilerine ilke olarak görür ve ilerleyen dönemler için daha sorumlu, bilinçli birey olma yolunda da ilerler. Nitekim, çocuk ile aile ilişkisi ancak bu gibi yöntemlerle artırılabilir. Çocuklar ilerleyen yaşlarda ailesinden bağımsız olarak hareket etmemesi ve kendi başına kararlar almaması için aile ile bağlantısını güçlü tutmaları gerekir. Bunun için de bahsettiğimiz üzere anne ve babalara fazlasıyla görev düşmektedir.

Aile İçi Bağ Nasıl Oluşturulabilir

Aile içi bağın her ailede fazlasıyla hissedilmesi gereklidir. Çünkü aile içi bağ, aile fertlerini birbirine bağlayan, birbirlerine karşı sevgilerinin fazlasıyla görülmesini sağlayan bir kavramdır. Siz de aile bağınızı güçlendirmek adına birkaç yöntem izleyebilirsiniz. Peki nedir bu izlenmesi gereken yöntemler?

Her aile çekirdek aile ya da geniş aile olarak çeşitlilik gösterir. Kimi ailede 5 kimi ailede 2 çocuk vardır. Hatta bazı ailelerde çocuk yoktur. Ancak aile içi bağ olması için bu kısıtlar çok fazla önemli değildir. Nitekim aile içi bağın oluşması bunlarla şartlandırılmamış olup insanların davranışları ve birbirine olan yaklaşımları ile alakalı bir durumdur.

Bu bakıma insanları davranış biçimler çok önemlidir. Öncelikle aile içerisindeki bireylerin birbirine karşı saygı ve sevgisi olmalıdır. Bu olmadığı taktirde insanlar sürekli olarak kendilerini düşünüp olup kararlarında da bencil davranabilirler. Ortada da bir iletişimsizlik söz konusu olunca kimse kimseden bir şey anlamaz hale gelir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak ve daha fazla mutlu, mesut ve neticesinde aile bağı yüksek bir hayat geçirmek adına insanlar önce kendini tartmalı ve daha sonrasında karşı tarafa da iyi davranmalıdır.

Çocuğun anne ve babasına, kadının erkeğe, erkeğin kadına, anne ve babanın çocuğa olan davranışları, yaklaşımları oldukça önemlidir. Buna göre alanında uzman kişilerden de destek alarak çocukların gelişimi noktasında ailenin önemi için eğitimler alabilir ve bunları da en iyi biçimde hayatınızda uyarlayabilirsiniz.

Yorum yapın