Allah Aşkı

Allah Aşkı

Allah Aşkı

İslam dininde Allah sevgisi yoğundur ve dinin tüm gerekleri Allah’a duyulan yoğun sevgi ve aşkla yapılmalıdır.

Dinin Omurgası Olarak Allah Sevgisi

Allah aşkı, genel bir görüş olarak İslam dininin temeli niteliğindedir. Bu durum kendini yaratıcıya adamak, her şeyin varlık nedeni olanı sevmekle alakalıdır. Yani bir adanmışlığı ifade eder. Kuran’da Allah’a duyulan sevgi olmadan yaptıklarını anlamak mümkün değildir. Kaldı ki bu sevgi dünyada tüm varlıkları Allah’tan dolayı sevmeyi ve saygı duymayı da beraberinde getirir. İslam’da en önemli konulardan biri, her türlü varlığa Allah tarafından yaratıldığı içinsevgi göstermek önemlidir. Bu konuda Hz. Muhammed’in sözleri de durumun önemini gösterir. İnanmayan ve insanları sevmeyen kişilerin cennete giremeyeceğini söyler.

Hz. Muhammed Sevgisi İle Allah Sevgisi

Allah sevgisi Hz. Muhammed (S.AV) sevgisi ile birbirine bağlı olarak düşünülmektedir. Buna göre Allah sevgisine ulaşmak için Resulullah sevgisi ile tanışmak ve onu sevenlere sevgi duymak önemlidir. Bazı İslam yorumcularına göre, peygamberler, sıddık olanlar, samimi olanlar, Allah sevgisine ulaşmak için bazı önemsenmesi gereken kişilerdir. Bu kişilere haza doğruluk ve haza Ebubekir olanlar da eklenmektedir. Bunun yanında, hakikati gözlemleyen, hakikati yaşayan kişiler ve hakikat makamında olan kimseler de Allah sevgisine götüren yollardandır. Salih olan kimseler- Kuran’daki en önemle bahsedilen kişilerdendir.  Allah sevgisi bu gibi gönlü sonsuz ufukla dolu kişiler aracılığıyla daha çok hissedilebilir.

İbadetler Ve Allah Sevgisi

İbadet etmekle yükümlü olan Müslümanlar, bunu sadece bir görev olduğu için değil Allah’a duydukları sevgi ve imanla yerine getirmelidir. İslam dini ve Kuran’ı Kerim’de yapılan ibadetin niteliği de önemsenmiş, niyetin önemi vurgulanmıştır. Namaz kılarken veya tüm farz olan ibadetleri yerine getirirken Allah aşkı ve sevgisi ile beraber bu yapılmalıdır.

İslam dinine yönelik ve Kuran’ı Kerim yorumcuları sevme sırasının doğru olmasının önemine vurgu yapmaktadır. Buna göre dünyevi olanlara Allah ve Allah dostlarına duyulan sevginin ayrı olması gerekiyor.  Mala, mülke eş dosta harcanan insan enerjisi Allah sevgisinin az kalmasına neden olabilmektedir. Kişi, dünyevi olanı Allah’tan çok sevmemelidir.

Yorum yapın