Allah Korkusu ve Allah Sevgisi Nasıl Dengelenmelidir?

Allah Korkusu ve Allah Sevgisi Nasıl Dengelenmelidir?

Allah’a iman edenler hem Allah sevgisi hem de Allah korkusunu aynı anda kalbinde taşımalıdır. Ancak bu denge nasıl sağlanmalıdır?

Allah’ı Sevmek

Allah ile muhabbet kurmanın öncelikli yolu muhabbet kurmaktır. Bunun için de sıfatları, isimleri ve yarattıklarını tanımak gerekir. Allah’ı tanımak ile zaten sevgi doğacaktır. Çünkü Allah insanın fıtratında yaratana sevgiyi yerleştirmiştir. İnsan kalbinin yegane amacı zaten sevgidir. Sevginin başı ise Allah sevgisidir. Allah’ı seven yarattıklarını da sevecektir.

Sevgi denilince genellikle menfaat karşılığı olması akla gelir. Güzellik, zenginlik ya da iyilik için gibi pek çok sebeple sevmek mümkündür. Ancak Allah’ı bu sebeplerden öte sevmek gerekir. Sevilenlerin tüm sebebi zaten Allah’tır ve onu sevmeye sebep gerekmez.

Kuran ile insanların hayatına bir ölçü koyulmuştur. Sadece somut yaşantıya değil, kalbi hislerin de bir ölçüsü vardır. Allah sevgisinin de ölçüsü olmalıdır. Allah sevgisinin ölçüsü iyi bir Müslüman olmaktan geçer.

Allah Korkusu

İnsan kendisine gelen iyiliğin de kötülüğün de Allah’tan geldiğini bilir. Allah isterse kuluna lütufta bulunabileceği gibi azap da verebilecektir. İşte bu yönüyle de Allah korkusu gerekir. Bu korku aynı zamanda imanı da arttırır. Çünkü Allah’tan korkan kötü amel işlemez ve daha çok bağlanır.

Allah korkusu ile takva bire bir ilişkilidir. Yüreğinde Allah korkusu taşıyan bir Müslüman günahlardan sakındığı gibi şüpheli şeylerden dahi sakınacaktır. Yani bu korku aslında takvayı getirir. Bu yüzden sadece Allah’ı sevmek değil, korkmak da gerekir.

Allah sevgisi ile korkusu arasında ölçü kurmak şarttır. Allah’ı seven kişi iyi amel işlemelidir ve Allahtan korkan takva sahibi olmalıdır. Böyle bir Müslüman hesap vereceği günün korkusunu her an yüreğinde taşıyarak hareket eder.

Allah’tan en çok ilim sahibi olanlar korkacaktır. Onun yarattıklarını bilincinde olan ve öbür dünyada kendisini bekleyen azabı tahayyül eden bir mümin bu sevgiyi de korkuyu da hesaplıca yaşayacaktır. Allah rahmetiyle herkesi kucaklarken, gayret sıfatıyla gayretullaha dokunanları da cezalandıracaktır. Bu yüzden her Müslüman sevgi ve korkuyu içinde taşımalıdır.

Yorum yapın