Allah Sevgisi Nasıl Anlaşılmalıdır?

allah-sevgisi-nasil-anlasilmalidir.png

Allah Sevgisi Nasıl Anlaşılmalıdır?

Her müslümanın yüreğinde taşıdığı Allah sevgisi peygamber efendimizin hadisleri ve kuran ayetleri ile daha iyi anlaşılmaktadır.

Yaratanı Sevmek

Müslümanlığın şartlarından olan imanın şartları işe Allah’a iman etmek ve İslamin gereklerine uymak sözü verilir. Ancak bununla sınırlı değildir. Allah’ın varlığına ve birliğine inananlar aynı zamanda o’na sevgi ve muhabbet duyarlar. Allah’a kalpten inanmak, onu sevmek ve her an insanı gözettiğini bilmek de islamın gereklerindendir. Tevhid inancının esaslarından olan Allah sevgisi Kuran’da pek çok yerde geçmektedir.

Bakara süresi 165. Ayette ‘İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Onları, Allah’ı severcesine severler. Mü’minlerin Allah’a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir.’ denilmektedir. Bu ayet ile sevginin en üstününün Allah sevgisi olduğu belirtilmektedir. Yaratılmışlara duyulan sevgi ne kadar fazla olsa da Allah sevgisi ile yarışamaz. İnsanların sevgisi sadece diğer yaratılmışlara değildir. Mal, mülk, dünya hırsı da bir tür sevgidir. Ancak Allah sevgisi galip gelirse insan, malını Allah rızası için dağıtacaktır. Dünyada en üstün sevgilerden kabul edilen evlat sevgisi dahi Allah sevgisi ile yarışamaz. Değil mi Hz. İbrahim, oğlu İsmail’i Allah uğruna kurban etmeye kalkmıştı.

İmanın esasları olarak imanın şartları ve islamın şartları gösterilmektedir. Ancak imanın temeli sevgiden gelmektedir. Allah’ı sevmeyen ona iman etmez ve islamın gereklerini de yerine getirmez. Bu yüzden önce sevgi, sonra ise ibadet gelir.

Yaratılanı Sevmek

Allah sevgisi sadece yaradan karşı değil, yaratılana karşı da gösterilmelidir. Yüce yaratanın hak görüp yarattığı, can verdiği her şey sevilmeye layıktır. İnsan en sevmediği şeyi dahi Allah rızası için sevmelidir. Yaratılana saygı duymalı ve hor görmemelidir. Örneğin bir böcek insanda iğreti oluştursa bile, o canlıyı Allah’ın yarattığı ve bu ekosistem için gerekli olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. İşte böyle bir bilince sahip olan insan insanlara ve diğer yaratılmışlara asla zarar vermeyecek ve her an Allah rızasını gözetecektir. İnsan yanlışa sapmış olsa dahi derhal tövbe yolunu seçecektir. Allah’ı sevmek yalnızca hislerle değil, emirlerine uymakla olacaktır.

Yorum yapın