Allah Sevgisi ve Allah Korkusu Nedir?

Allah Sevgisi ve Allah Korkusu Nedir?

Allah’a iman edenler Allah sevgisi ile dolarlar. İslamiyet’i öğrendikçe ve Allah’ı tanımaya başladıkça çok seveceksiniz ve aynı zamanda da korkacaksınız.

Müslümanların Allah sevgisi nedir? Sorusunun cevabını öğrenmeleri için öncelikle Onu tanımaları gerekir. Sıfatlarını, eserlerini ve isimlerini tanımakla başlanabilir. Bununla birlikte yapılan ibadetler ve günahlardan sakınmakla birlikte Allah’a olan sevginiz daha da artacaktır.

Cenabı Hak insanoğlunun kalbine muhabbet kabiliyetini sonsuz bir şekilde yerleştirmiştir. Yerleştirilmiş olan sonsuz muhabbet Allah’ın zat ve sıfatlarıyla Allah İçindir. İnsanlara bahşedilmiş olan sevgi kabiliyeti Allah’ı sevmek için verilmiştir. Bakara süresinde geçenler; Allah kendisine iman edenlerin her zaman dostudur. Iman edenlerin karanlıktan kurtulup aydınlığa çıkmasını sağlar. Aynı zamanda küfredenleri ise aydınlıktan çıkartıp karanlığa sürükler.

Allah Sevgisi Nedir?

Sevgi denildiğinde akla ilk olarak Cenabı Hak gelir. Kendisini sonsuz bir sevgiyle sevmeleri için insanlara sevme yetisini vermiştir. Aynı zamanda Allah korkusu da insanların doğru yoldan çıkmamaları için önemlidir. Allah-ü Teala sevdiği kulunun kalbine sonsuz sevgiyi koyarak kendisini sevmesini sağlamıştır. Bu sayede Allah’a olan inancı ve sevgisiyle her zaman İslamiyet’in gerektirdiği gibi yaşamalarını sağlamıştır.

Kullar kadir kıymet bilip de kulluk vazifelerini yerine getirdiklerinde kapılar sonuna kadar açılır. Bunun için Allah sevgisi sonsuzdur ve kulların bunun bilince de olması ve gerektiği gibi bir yaşam sürmeleri durumunda mükafatları da o denli büyük olmaktadır.

Allah Korkusu Nedir?

İslamiyet’te Allah sevgisi ve korkusu nedir? Diye merak edenler için Allah sonsuz bir sevgi bahşederek kullarının kendisini sevmesini sağladığı gibi yapmamaları gerekenlerden uzak durmaları için de korkuyu vermiştir. Korkunun asıl nedeni ilim ve marifetten gelir. Kulların kendi ayıp, günah ve ibadetteki kusurlarını görmelerinden gelmektedir.

Allah-ü Teala’nın kullara vermiş olduğu sayısız nimetler vardır. Ancak kulların buna karşılık ibadetlerini tam olarak yerine getirmemesi veya günah işlemesi utanıp korkmalarına neden olmaktadır. Bu sayede de İslamiyet’te yapılması gerekenlere karşı daha dikkatli olmaları sağlanır. İnsanların Allahtan korkması yapacakları kötülüklerin önüne geçer. Bu sayede günah ya da ayıplardan uzak dururlar.

“Allah Sevgisi ve Allah Korkusu Nedir?” üzerine bir yorum

  1. Bazı kimseler; ‘Dinimiz sevgi dinidir. Allah’tan korkulmaz.’ diye düşünürken bazıları da onun rahmetinden ümit kestirecek kadar aşırıya gitmektedir. Her iki grup da yanlış yolda olup, havf ve recâ (korku ve ümit) konusunda orta yolu gözetmek gerekir. Allah’tan korktuğunu iddia eden insanlar onun emirlerine uymalıdır. Patronundan korkan biri ona karşı geliyor mudur? Tabii ki bu, mukayese/benzetme amacıyla yazılmamıştır fakat insanın dünyada birinden korkup onun istediklerini yaparken veya istemediklerini yapmazken, Allah’tan korktuğunu söylediği halde dinimize uymaması çelişki değil midir?

    Allah’tan korkmak ve Allah’ı sevmek birbirine aykırı şeyler değildir. Bu korku ve sevgi insanların birbirine karşı hissettiği duygularla karıştırılmamalıdır. Allah’ı seven zaten ondan korkar, ikisinin birbirinden ayrılması düşünülemez.

Yorum yapın