Din sevgisi

Din sevgisi

Din sevgisi
İslam dini sevgi ve hoşgörü dinidir. Medeniyeti sevgi üzerinde kuruludur ve onun için sevgi olmadan din iman olmaz.ilk insan ve ilk peygamber Âdem as.‘ dır. Cenabı hak Âdem as.’dan İtibaren insanlara peygamberler vasıtası ile dinlerini bildirmiştir. Bu ilahi dinlerin asılları bozulup kaybolduğu için Hz. Allah peygamber efendimiz as. Vasıtası ile ilahi dinlerin en sonuncusu ve en mükemmeli olan bu günkü İslam dinini bizlere bildirmiştir. Dolayısı ile nasıl peygamber efendimiz son peygamber oluyor ve ondan sonra peygamber gelmeyecekse, İslam dini de en son ilahi din olup ondan sonra başka bir din olmayacaktır. İlahi dinlerin sonuncusu da İslam dinidir.
Allah’a iman etmiş bir mümin imanının kabul görmesi için öncelikle Allah’ı, onun resulünü ve dinini sevmesi gerekir. Kişi sadece seviyorum demekle hakiki manada iman etmiş olmaz sevgisini isbat etmesi gerekir.

Peki, din sevgisi, iman sevgisi nasıl isbat edilir? Öncelikle kişi Allahın varlığına ve birliğine inanıp Hz. Muhammed’in onun elçisi olduğunu tasdik etmelidir. Daha sonra dinini tanımalı ve dininin emrettiği gibi yaşamalıdır. İslam dini barışı, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü ve daha nice güzellikleri bizlere tavsiye etmektedir. Bunun yanında İslam dinini kabul etmek için bir takım şartlar sunulmuştur. Bunlar İslamın şartları olarak tanımlanmıştır ki şunlardır. Kelime-i şahadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, hacca gitmek. Bu beş madde islamın şartıdır. İslam dinine inanan kimse ancak islamın bu beş şartını kabul ederek İslam dinine girmiş olur. Bu beş şartı kabul etmeyen kimse İslam dinine giremez. Yine sadece beş şarttan birini kabul edip diğerlerini inkâr ederse aynı şekilde dine girmemiş olur. Müslüman olabilmesi için bu beş şartı hepsini kabul etmelidir.

Kalpte din sevgisi ancak Allah ve Resul sevgisi ile başlar. Allah sevgisi ise bütün sevgilerin üstünde olmalıdır. Hadisi şerifte peygamber efendimiz ‘kişi Hz. Allah’ı anne babasından, evladından ve kendi nefsinden daha çok sevmedikçe hakiki manada iman etmiş olmaz’ buyurarak Allah sevgisinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.

Yorum yapın