Dini Müslümanlık Olan Ülkelerdeki Ateist Sayısı

Dini Müslümanlık Olan Ülkelerdeki Ateist Sayısı

Ateist Nedir?

Ateist hiçbir dine mensup olmayan, tanrıların varlığını hayal ürünü olarak gören kişilere denir.Son yıllarda ateist olan insan sayısında artış gözlenmektedir. Dünya’da ateist kişiler çoğu ülkede az da olsa bulunmaktadır. Müslüman ülkelerde de ateiste yönelen kişiler olmuştur. Bazı Müslüman ülkelerdeki ateist sayılarını inceleyelim.

Arnavutluk

Yüz ölçümü ve nüfus bakımından oldukça küçük bir ülkedir. Nüfusu yaklaşık 3 milyon olan ülkenin %2 si kendini ateist olarak tanımlamaktadır. Bu yaklaşık 60000 kişinin ateist olması demektir.

Azerbaycan

Azerbaycan’da yaklaşık 9,8 milyon insan yaşamaktadır ve ülke nüfusunun büyük çoğunluğunu Şii Müslümanlar oluşturmaktadır. Bu ülkede kendini ateist olarak tanımlayan kişilerin oranı %2,5’dur. Yani yaklaşık 245000 kişiye tekabül etmektedir.

Nijer

Yaklaşık 21 milyon nüfusa sahip bir ülkedir. Ülke nüfusunun %80’i Müslümandır. Nijer’deki ateist oranı nüfusun %4’üne dek gelmektedir. Yaklaşık olarak 840000 kişi hiçbir dini inanışa mensup değildir.

Kazakistan

Ülke nüfusunun %70’ini Müslümanlar oluşturmaktadır. Burada da ateist oranı oldukça düşüktür. 18 milyon nüfusu olan Kazakistan’da insanların %3’ü ateisttir. Yani bu ülkede yaklaşık 540000 kişi ateisttir.

Kırgızistan

Kırgızistan’ın Nüfusu 6 milyondur. İslami resmi din olarak kabul eden bir Türk devletidir. Kırgızistan’da insanların %76’sı Müslümandır. Bu ülkede de ateistlerin oranı düşüktür. Kırgızistan nüfusunun %4’ü ateisttir. Yani yaklaşık olarak 240000 kişi ateisttir.

Suudi Arabistan

Şeriatla yönetilen bir İslam ülkesidir. 32 milyon nüfusu olan bu ülkede baskıcı rejim nedeniyle ateist insanların oranı son yıllarda artmış ve günümüzde %6 civarında seyretmektedir. Bu yaklaşık olarak 1.9 milyon insanın ateist olması demektir.

Türkiye Cumhuriyeti

Laiklikle yönetilen bu ülkede resmi  din islamdır. Nüfusun çoğunluğunu %82 ile Müslümanlar oluşturmaktadır. İnsanların %7’si kendini ateist olarak tanımlamaktadır. Yani nüfusu 80 milyon olan ülkedeki bu sayı yaklaşık olarak 5.5milyondur.

Bunun dışında İran, Afganistan, Pakistan, Endonezya, Katar, Sudan, BAE gibi ülkelerde katı kurallar uygulandığı için dinden çıkmanın veya dinsizliğin yaptırımları çok ağırdır. Bu yüzden bu ülkelerdeki ateist insanlar bunu açıklayamadığı için bu gibi ülkelerde ateist kişilerin oranları net olarak bilinememektedir.

Yorum yapın