Dünya Dinlerinde Ahiret İnancı

Dünya Dinlerinde Ahiret İnancı

Ahiret, dini inançlara göre insanların sonsuza kadar yaşayacakları yer olarak bilinir. Ahiret inancı, ilk çağlardan başlayıp, günümüzde halen devam eden, kişileri ve toplumları ilgilendiren bir kavramdır. Bu nedenle bütün din ve inançlarda yer almıştır. Tarih boyunca ahiret kavramı çeşitli dinlerde şu şekildedir:

Eski Anadolu: Bu dönemde ahiret inancı doğanın ölmesi, öldükten sonra da farklı bir yerde yaşamını sürdürmesi ve yeniden dirilmesi şeklindedir.

Eski mısır: Ölümden sonraki hayatın nasıl olduğu uzun uzun ‘Ölüler Kitabı’ nda, anlatılır.

Mezopotamya: Burada ölümden sonra yaşamın süreceğine inanılır, ancak insanların bir kısmı, korkunç ve karanlık sonu olan ölüler ülkesinden kurtulabilir.

Eski yunan:  ‘Hades’ görünmez anlamına gelen, yerin altındaki ölüler ülkesinin adı ve ölüler ülkesinin tanrısı anlamında kullanılır.

Şamanizm: Şamanlar, atalarının ve akrabalarının ruhlarından aldığı güçle, kötü ruhların yapacaklarını önlemeye, iyi ruhların ise yardımını sağlamaya çalışır.

Hinduizm: Ruhun dinsel ve töresel niteliklere göre, tenasüh yoluyla bir kalıptan başka bir kalıba geçmesine inanılır. Böylelikle ruh, ölüler ülkesinden dünyaya dönmüş olur.

Taoculuk: İnsanlara, yaptıkları iyilik ve sevaplara karşı sonsuzluğu ve ölümden sonra da yaşamayı vaat eder.

Buda: Cennet ve cehennem kavramlarına veahiret inancına geniş yer verir.

Zerdüşt: Buinançahirette hesap verileceğine ve yaşamın ölümden sonra da devam edeceğine inanır.

Musevilik: Hem kıyamet gününe hem de ahirete inanılır.

Hristiyanlık: Musevilerle aynı inanca sahiplerdir.

Müslümanlık:Kur’an-ı Kerim’ in birçok sure ve ayetinde ahiret kavramı yer alır. İslam inancında, ahiret ve kıyamet gününe inanmak şarttır. İslam’a göre, Allah dünya ve üzerindeki tüm canlıları geçici olarak yarattı. Bir gün,dünya üzerindeki canlı cansız bütün varlıklar kıyamet denilen olayla son bulacak ve sonsuz bir dünya olan ahiret hayatı başlayacaktır.

İsrafil meleğinin ‘sur’ a ikinci kez üflemesiyle, bütün ölülerin bekleyen ruhları, tekrar yaratılan cesetleriyle buluşup dirilecek ve yerlerinden kalkarak mahşer yerinde toplanacaklardır. Bundan sonra da insanların sevap ve günahları ölçülür ve cennet ya da cehenneme gönderilir. İslam dininde ahirete inanmak, iman ilkelerinin temelini oluşturur.

Yorum yapın