Ekmeğe Hürmet Olmadan Bereket Olmaz

Ekmeğe Hürmet Olmadan Bereket Olmaz

Geçim darlığı günümüzde herkesin şikayetçi olduğu bir konu haline gelmiştir. Az kazanan çok kazanan, eşi çalışan çalışmayan herkes aldığının yetmediğinde şikayet etmektedir. Aslında bunun adı alınan ücretlerin yetersiz olduğu değil elimizdekinin bereketsiz oluşudur. Bir evde bereket olmazsa o eve deniz derya para aksa yine de yetmesi mümkün değildir. Bereketsizlikle ilgili hususları, bereketi nelerin kaçırdığını özellikle ayrı bir mevzu olarak işleriz ancak burada acil olmasına ve ehemmiyetine binaen bir konuya hemen temas etmek istiyoruz.

Ekmeğe hürmet olmadan bereket olmaz

Ekmeğe hürmet ile ilgili iki hadis-i şerif ve iki kıssa anlattıktan sonra zaten ne demek istediğimiz fazlasıyla anlaşılacaktır.

Ekmeğe hürmet hakkında hadis-i şerifler

1 – “Ekmeğe hürmet ediniz. Zira Allah’ü Teala onu rızıkların en şereflisi kılmıştır. Kim ekmeğe hürmet ederse Allah’ü Teala da ona ikramda bulunur.”

2 – “Ekmeğe hürmet ediniz. Muhakkak o, yerin ve göğün (yağmur ve toprağın) bereketindendir. Sofradan düşen kırıntıyı kim yerse günahları mağfiret olunur.” (Feyzül Kadir)

İki kıssa

1 – Zamanın birinde malının çokluğundan şikayetçi olan ve bu nedenle zekatını hesaplamakta güçlük çeken ve kendini Allah’a daha fazla vermek isteyen bir derviş bu malının azalması için (elbette israf etmeden har vurup harman savurmadan) çareler arar ve sonunda bir Allah dostunun huzuruna çıkarak derini anlatır. O zat da ona eline bir ekmek alıp atına binerek onu yemesini söyler. Bu tavsiyeye şaşıran adam vakit kaybetmeden eline ekmek alır ve atına biner. Ama atını sürmeden önce cebinden çıkardığı bir örtüyü boynuna bağlar ve bir eliyle örtüyü ekmek kırıkları yere düşmesin diye tutarken diğer eliyle de ekmeği yemeye çalışır. Bu şekilde giderken bir ekmek kırığının örtüye değil de yere düştüğünü fark eder ve atını durdurarak o ekmek kırığını aramaya başlar. Ne kadar aradıysa da bulamaz. Bunun üzerine o arsanın sahibini arar, bulur ve ondan orayı kendisine satmasını ister. Arsa sahibi değerinin üstünde fiyattan arsayı o kişiye satar. Daha sonra bu kişi işçiler bulur ve ekmek kırığının düşme ihtimali olan o alanı işçilere çevreletir. Etrafını ördürür. Böylece üzerine basılmasını engellemiş olur. Tabi bütün bunlar oluncaya kadar da aradan zaman geçmiştir. Geri dönen şahıs malının azalmasını beklerken bir de öğrenir ki malı neredeyse ikiye katlamış canı sıkılarak o zatın huzuruna gelir ve tavsiyesinin işe yaramadığında şikayetçi olur. O zat nasıl hareket ettiğini öğrenince ona şöyle der. “eğer sen ekmek kırığına böyle hürmet etmeseydin de o kırıklar yerlere dağılıp gitseydi geri geldiğinde malının yarı yarıya azaldığını görecektin. Ancak sen ekmek kırığına böyle hürmet etikten sora Allah’ın sana olan ikramı da devam edecektir.”

2 – rivayet olunur ki, İbrahim A.S.’ın köpeklerinin tasması altındandır. Kendisine bu zenginliğin nereden geldiği sorulduğunda o peygamberin cevabı ne ticarettedir, ne ailesinden kalan da ne de başka bir şeydedir. Onun cevabı şudur; “Hazreti Allah’ın bana bu zenginliği vermesinin nedeni; ben ekmek kırığına hürmet ederim, bu hürmetin nedeniyle de Allah bana bu kadar rızık, mal, mülk verir.

“Ekmeğe Hürmet Olmadan Bereket Olmaz” üzerine bir yorum

  1. Ne yazık ki ekmeğin ve tonlarca yiyeceğin israf edildiği günümüzde, bu yazıdaki bilgileri bilen ve hayatına tatbik eden kişi sayısı azdır. Oysa belirtmiş olduğunuz gibi ekmeğe hürmet etmek çok önemlidir. Ekmek ufaklarını hor görerek üzerine basmanın fakirlik getireceği dini kaynaklarda bildirilmektedir. İsraf, savurganlık, tazim edilmesi gereken şeylere hürmet etmemek yani saygı gösterilmesi gereken şeyleri hiçe saymak manevi bir kalp hastalığıdır.

Yorum yapın