Ezberinde Kuran Olmayan Kul, Bomboş Eve Benzer.

Ezberinde Kuran Olmayan Kul, Bomboş Eve Benzer…

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav), ezberinde küçücük bir Kuran barındırmayanı boş bir eve benzetiyor.

Müslüman olmak, Müslümanlığı hakkı ile yaşamak emirlere uyarak olur. Allah’ın Resulü’nün sünnetleri ile Kuran sevgisi ve önemi anlaşılıyor. Onun söylediği, öğütlediği her şeyde Kur’an’ın dilimizden düşmemesi var.

‘‘Kur’an okuyunuz; çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara, şefaat edecektir.’’

Peygamber Efendimiz Öğütlüyor…

Efendimiz Kur’an müjdesini bizlere verirken, Kur’an okuyan ile okumayan kul arasında ki farkı en iyi şekilde yapmıştır. Mutlaka Kur’an okuyan kişilere güzel benzetmeler yapıp, okumayanlara ise en güzel şeklide bu eksikliği ifade edecek sözler söylemiştir.

Kur’an okuyan mü’min;

Kokusu hoş, tadı güzel portakala benzetilirken…

Kur’an okumayan mü’min;

Hurma gibi tatlı; ama güzel bir kokudan mahrum…

Gibi benzetmeler yapılmıştır. ‘‘Ezberinde birazcık da olsa Kur’an bulunmayan kimseyi bomboş, harap bir eve benzetmesi’’ yapılan benzetmeler arasında.

Kuran okumanın önemi Kuran’a olan sevginin en önemli göstergesidir. Tıpkı Allah’a olan sevgi onu zikir ile oluyorsa, Kur’an a olan sevgi de onu okumak, zikretmek ve her şeyden önce Kur’an’ın ilk fırsata ele alınması ile olur.

Kur’an Sevgisinin Kula Kazandırdıkları

Allah yolunda olmak, onu hatırlamak emirlerine uymak ile olur. Emirlerine uymak ise, emrettiği kitabı okuyarak olacak. Kur’anı anlayarak okumak, ondan faziletlenmek her kul için önemlidir. İnancınızı pekiştirmek için ibadet etmek en doğru yoldur. Bu ise İslam için indirilen kitabın okunup anlaşılmasından geçer.

Kur’an okunmayan ev içindekilere dar gelir…

Huzura kavuşmanın yolu, Kuran okumaktan geçiyor. Rabbimize olan sevginin en güzel göstergesi onu hatırlatmaktır. İndirdiği kitabı okumak ibadetin en güzel göstergesidir. Ramazan aylarında bir ayda hatmetmenin mümkün olduğu Kur’an’ı kerimi diğer aylarda ne kadar okuyoruz? Satır satır ezberlememiz gereken Kur’an’ı Kerim sevgisi bize cennet kapılarını açıyor. İbadet etmeyi, Peygamber efendimize yakınlaşmayı kolaylaştırıyor. Kur’an okurken hata yapmaktan korkmadan, Allah rızası için ibadet edin.

Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse;

Vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir.

“Ezberinde Kuran Olmayan Kul, Bomboş Eve Benzer.” üzerine bir yorum

  1. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Herkes Kur’an-ı Kerim’den ezberlediklerini unutmamak için sürekli tekrar etmelidir. Kur’andan bir şey ezberleyip sonra unutmanın çok veballi bir şey olduğu bildirilmiştir. Çocukları küçük yaştan itibaren Kur’an-ı Kerim okumaya ve ezberlemeye alıştırmalıdır. Kur’an-ı Kerim okumak büyük bir ibadettir, onu tecvid kurallarına riayet ederek okumalıdır. Hiçbir meal ve tefsir Kur’an-ı Kerim’in yerine geçmez. Mealler Allah kelamı değil, yazanların kendi anladıklarıdır. Müslüman Kur’an-ı Kerim’i ne kadar çok okursa okusun ondan hiç bıkmaz.

Yorum yapın