Hz Ebubekir(A.S.)’İn Efendimize Sadakati

Hz Ebubekir(A.S.)’İn Efendimize Sadakati

Peygamber Efendimiz, sadakati ile bilinen Halife olan Hz. Ebubekir’e her zaman güvenmiş ve kendisine Es-Sıddık demiştir.

Hz Ebubekir peygamber efendimizin en sadık arkadaşıydı. Hz. Ebubekir(a.s)’a sadakati ve imanı sayesinde cennet müjdelenmiş ve aşere-i mübeşşere denilen 10 sahabeden biri olmuştur. Hz. Ebubekir peygamber efendimizin en sadık arkadaşı olmakla birlikte en yakın arkadaşlarından da biriydi. Sadakati ile bilinen Hz. Ebubekir, peygamber efendimizin tüm zor günlerinde yanında olmuş, hicret esnasında, Bedir’de, Uhut’ta her zaman peygamber efendimizin yanında olmuştur.

Sadakati ile Bilinen Halife

İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Hz. Ebubekir, aynı zamanda ilk Müslüman olan sahabelerden biridir. aynı zamanda Hz. Muhammed (sav.)’dan sonraki ilk halifedir. Peygamber efendimizin de damadıdır. Cahiliye döneminde bile müşriklerin güvenini kazanan Hz. Ebubekir borç, alacak verecek davalarında hakem olarak tayin edilirdi. Sadakati ile bilinen halifeye, Miraç olayındaki sonsuz bağlılığından dolayı Es-Sıddık lakabı verilmiştir.

Hz. Ebubekir görüp dinlemeden, ne söz konusu olursa olsun Peygamberimiz için Rasulullah söylüyorsa doğrudur diyecek kadar, O’na her koşulda inanacak kadar sadık bir halifedir.

Hz. Ebubekir, İslamdan önce de putlara tapmamış adeta bir Müslüman gibi yaşamıştır. Dürüstlüğü ve sadakati ile bilinen Hz. Ebubekir, sade bir şekilde yaşamış, bütün servetini İslam için harcamıştır. Ayrıca peygamber efendimizin ölümüne kadar yanından hiç ayrılmamıştır. Sadakati ile bilinen halife Hz. Ebubekir, peygamber efendimize ölümünden sonra da sadık kalmıştır.

Mekke’nin ileri gelenlerinden olan Hz. Ebubekir(r.a) kumaş ticareti ile meşgul olurdu. Sermayesinin büyük bir kısmını da İslam için harcardır. Hz. Ebubekir Rasulullah’a iman ettikten sonra İslam davetçiliği yapmış ve ilk Müslümanlardan birçoğu, İslam’ı onun daveti üzerine kabul etmiştir.

Hz. Muhammed’e İlk İman Eden Müslüman

Peygamber Efendimiz, ona ilk ayet olan “Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku!” ayetinin indiği Hira mağarasından dönerken Hz. Ebubekir ile karşılaştı. Rasulullah, Ebubekir’e Allah’ın elçisi olduğunu söyledi ve Hz. Ebubekir o an Allah’ın birliğine ve onun rasulüne iman ettim demiştir. Böylece Hz. Hatice’den sonra Hz. Peygambere ilk iman eden Müslüman Hz. Ebubekir olmuştur.

Hz. Muhammed(s.a.v) ilk zamanlarda herkesten tereddüt görse de Hz. Ebubekir hiç şüphe etmeden, tereddüte düşmeden Hz. Peygamber’e inanmış ve iman etmiştir. Hz. Muhammed(s.a.v) Hz. Ebubekir için: “ Bütün insanların imanı bir kefeye, Ebubekir’in imanı bir kefeye konursa, onunki ağır basar” demiştir. Hz. Ebubekir, peygamber efendimizin en güvendiği kişilerdendir.

Peygamber efendimizin en sadık arkadaşı, sadakati ile bilinen halife, Hz. Ebubekir

Insanlardan birsey istemeyin ki insanlar sizi sevsin Allah cc dan herseyi isteyin ki Allah cc sizi sevsin. Hz Ebubekir

Insanlardan birsey istemeyin ki insanlar sizi sevsin
Allah cc dan herseyi isteyin ki Allah cc sizi sevsin.

Hz Ebubekir r.a.

Hiçbir bela yoktur ki, ondan daha kötüsü olmasın

Hz.ebubekir.

“Allah dostları (mizaçlarına göre) üç sınıftırlar. Her üç sınıf üçer alametle bilinir:

Birinci sınıf (Hak dostları), havf (korku) hâlinde olanlardır. Bunlar:

1. Daima mütevazıdırlar.
2. Hayır, hasenatları ne kadar çok olsa da onu az görürler.
3. En küçük hatalarını bile büyük görürler. (Zira kime karşı günah işlediklerinin farkındadırlar.)

İkinci sınıf (Hak dostları), recâ (ümit) sahibi kimselerdir. Bunlar da:

1. Her hâl ve hareketlerinde insanlara fazilet ve güzellikler sergileyerek örnek olurlar.
2. Mallarını Hak yolunda sarf ederek insanların en cömertlerinden olurlar.
3. Allah’ın kullarına karşı daima hüsn-ü zan içindedirler.

Üçüncü sınıf (Hak dostları) ise aşk ve muhabbet vecdiyle Rabbi’ne ibadet edenler (arifler)dir. Bunlar da:

1. Sevdikleri şeyleri (Allah için) infak ederler.
2. Her hâl ve hareketlerinde Allah rızasını hedeflerler. Bu yüzden cahillerin kınamalarına aldırmaz, onların kaba davranışlarından rahatsız olmazlar.
3. Nefislerine ağır gelen şeyleri nefislerinin muhalefetine rağmen ifaya çalışırlar. Bütün hâl ve hareketlerinde Allah’ın emir ve nehiylerine itaat ederler.” (İbn-i Haceri’l-Askalânî, Münebbihât, s. 94-95)

Hz. Ebubekir (radıyallahu anh)’dan hikmetli sözler

“Allah ile mahlukatından hiçbiri arasında bir nesep bağı yoktur. Allah’a yakınlık ancak O’na itaat ve emirlerine tabi olmakla mümkündür.”

 • “Allah, kulunun amelsiz sözünden razı olmaz.”
 • “Çok söz, kişiyi unutkan yapar.”
 • “Ne söylediğini, ne zaman söylediğini ve kime söylediğini iyi düşün!”
 • “Hakk’ı tanıyan ariflerin kölesi ol!”
 • “Sana yol göstermek isteyenden hâlini gizleme! Aksi takdirde kendini aldatırsın.”“Kendini ıslah et ki, insanlar da sana karşı iyi davransınlar.”
 • “Dört kimse Allah’ın salih kullarındandır:1. Tövbe eden kişiyi gördüğü zaman sevinen.

  2. Günahkârların affı için Rabb’ine yalvaran.

  3. Din kardeşine gıyabında dua eden.

  4. Kendinden muhtaç kişiye yardım ve hizmette bulunan.”

 • “Benim nezdimde sizin en kuvvetliniz, hakkını alıncaya kadar zayıf olan kimsedir. En zayıfınız da ondan başkasının hakkı alınıncaya kadar güçlü kimsedir.”
 • “İman sadece camilerde, mal cimrilerde, silah korkaklarda, yetki zayıflarda olursa işler bozulur.”
 • “Akıllı kimse takva sahibi olan, akılsız da zalim olandır.”
 • “Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de vereceğini vaat ettiği mükâfatı azap ile birlikte zikretti ki, bu vesileyle kul ibadete rağbet etsin ve azaptan korksun.”
 • “Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış. Elde edince de onu geçmeye bak. Daha güzelini yapmaya gayret et.”
 • “İnsanlara iyilik etmek, kişiyi afetlerden ve belalardan muhafaza eder.”
 • “Şöhretten kaç ki, şeref seni takip etsin. Ölüme karşı hazırlıklı ol ki, sana hayat verilsin.”

Yorum yapın