Hz. Osman’ın Hayatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hz. Osman'ın Hayatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

HZ. OSMAN’IN HAYATI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Müslümanların üçüncü halifesi olan Hz. Osman, Ümeyyeoğulları ailesinin bir ferdi olup, tarihe fil olayı diye geçen tarihten altı yıl sonra Mekke’de doğmuştur. Hz. Muhammed peygamberlik ile şereflendirildiğinde Osman otuz dört yaşlarındaydı. İlk inanalar arasında hiç tereddüt etmeden yer almıştır. İslamiyet’i kabul etmesindeki en büyük katkı Hz. Ebu Bekir’e aittir. Çünkü, Ebu Bekir insanlığına ve dostluğuna güvendiği kişilere İslamiyet’i anlatıp Müslüman olmaları yönünde çağrılar yapmayı kendine görev edinmiştir. Bu çağrılar neticesinde Hz. Osman’ın hayatı İslamiyet kuralları çerçevesinde Müslüman olarak devam etmiştir.

İslamiyet’e öyle gönül vermiştir ki Müslüman olduğunu öğrenen amcası Hakem B.EbilAS’ınonu zindana atıp eziyetler etmesine rağmen kararından dönmemiştir. Bu kadar eziyete rağmen İslamiyet’ten vazgeçmediğini gören amcası daha sonra kendiliğinden Osman’ı serbest bırakmıştır. Bu olaydan çok kısa bir süre sonra peygamberimizin kızı Rukiye ile evlilik yapmıştır. Bazı İslami kaynaklar bu evliliğin çok daha önceleri gerçekleştiğini iddia etmektedirler.

Mekkelikafirlerin Müslümanlara uyguladığı eziyetlerden sonra peygamber efendimizin Habeşistan’a göç etme tavsiyesine ilk biat edenler arasında Hz. Osman ve zevcesi Rukiye bulunmaktadır. Habeşistan’a bazı asılsız haberler neticesinde iki defa göç etmek durumunda kalan Osman, daha sonra birçok Müslümanın yaptığı gibi Medine’ye göç etmiştir. Hatta göç ettikten sonra bir süre Hasan b. Sabitin erkek kardeşinin evinde kalmıştır. Bedir savaşı dışında hz. Osman’ın hayatı savaş meydanlarında geçmiştir. Karısı Rukiye’nin çok hasta olması sebebiyle Bedir savaşına katılmamıştır. Rukiye’nin vefatının ardından peygamberimizin bir diğer kızı Ümmü Gülsüm ile evlenmiştir.

Kişiliği

Yumuşak başlı, dürüst, dinine bağlı bir insan olarak tanınırdı. En önemli özelliği insanlara olan sevgisi ve merhamet duygusuydu. Peygamber efendimize gönülden bağlıydı. Güzel ve etkileyici konuşmalarıyla nam salmıştı, Kuranı kerimin kitap haline getirilmesi ve Müslümanlığın insanlara anlatılması konusunda çok fazla gayret göstermiştir.

Halifelik Dönemi

Hz. Ömer yaralandıktan ve iyileşmesinin çok zor olduğu anlaşıldıktan sonra onun yerine halife olacak kişinin kim olacağı konusuna karar verilmesi için altı kişilik bir kurul oluşturulmuştur. Bu kişiler Ali, Osman,SadIbnEbiVakkas,AbdurrahmanAvf, ZubeyrAvvam ve Talha Ubeydullah olmuştur. Ali ve Osman dışındaki diğer dört adayın bu görevden geri çekilmesi neticesinde sadece iki aday kalmıştır. Hz Ali’ye ve Hz Osman’a şu soru sorulmuştur” Peygambere, Kuranı Kerime, Ebu Bekir ve Ömer’in kaidelerini uygulayacağı sorulmuştur. Ali bu soruya cevap olarak, Peygambere ve Kuranı kerime itaat edeceğini ancak kendi kurallarını uygulayacağını beyan etmiştir. Hz Osman ise sorunun tamamına biat edeceğini söylemiştir. Bunun üzerine Abdurrahman Bin Avf, Hz Osman’ı halife olarak atamıştır.

Vefatı

Halifelik yaptığı on iki yılın ilk altı yılı çok huzurlu bir ortamda geçmiştir. Kimse Hz Osman’ın yönetiminden şikayetçi olmamıştır. Hatta Hz Ömer’in yönetim şeklinden çok daha fazla kabul görmüştür. İyi niyeti ve ılımlı yaklaşımını suiistimal eden kişiler yavaş yavaş topluma fitne tohumlarını ekmişlerdir. En çok tepki aldığı konu ise kendine yakın olan kişileri devlet görevleri. Ne ataması ve bu kişileri denetlememesi yönünde olmuştur. Asıl olaylar Mervan B Hakem’in Hz. Osman’ın mührünü kullanıp bazı kişilerin öldürülmesi emrini verdiği mektubun ifşa edilmesiyle başlamıştır. Bu mektubun hesabını sormak için anlamadan dinlemeden Osman’ın evini kuşatan kişilerce vahşice öldürülmüştür.

Yorum yapın