İman Sevgisi

İman Sevgisi

İman bir mümine Cenabı Hakkın verdiği en büyük nimettir. İman herkese nasip olmaz. Bu konuda sevgili peygamberimizin amcaları Ebu Talip bize en güzel örnektir. Peygamber efendimiz amcası Ebu Talib’in Müslüman olmasını çok istemiş fakat kendilerine iman nasip olmamıştır. İşte bu yüzden kimde iman nimeti varsa onun kıymetini bilmeli ve onu iyi muhafaza etmelidir. İman Hz. Allah’ın müminin kalbinde yaktığı bir nurdur, bir meşaledir. Nasıl ki ateş odun ile besleniyor, ağaçlar su ile besleniyorsa imanında beslenmesi lazımdır.  Birçok kimse iman etmiştir fakat bu imanlarını son nefeslerine kadar muhafaza edemeden bu âlemden göçmüşlerdir. İşte bu şekilde bu âlemden imansız olarak giden kimse Allah korusun ebediyen cehennemliktir.

İman nasıl muhafaza edilir?  

İman sevgisi çok önemlidir. Bir mümin iman etmiş olabilir fakat önemli olan bu imanını koruması ve imanını beslemesidir. Peki, iman nasıl muhafaza edilir ve nasıl beslenir. İman namaz, oruç, hac vs. ibadetleri yerine getirerek beslenir ve Hz. Allah’ın emir ve yasaklarına uyularak muhafaza edilir. İmanı muhafaza etmek isteyen bir kimse öncelikle kalbine iman sevgisini yerleştirmesi gerek. Nasıl ki bir bitkiye su verilmediğinde bitki kurursa islamın şartları yerine getirilmediği takdirde iman zayıflar. İmanın zayıf olduğunun alameti ise kişinin ibadette olan gevşekliğidir.

Hakiki manada iman eden kimse peygamber efendimizin Hz. Allah tarafından getirip tebliğ buyurduğu hususların tamamını kabul ve tasdik eden kimsedir. İman o kadar mühim olan bir meseledir ki imanın kabulü için Allahü Teala’ya, onun meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe ve kadere inanmak gerekir. Ancak imanın bu altı şartını kabul eden kimse iman etmiş olur. Bu altı şarttan birini kabul etmeyen diğerlerini de inkâr etmiş olur.

İslam ve İnsan

İnsanlar, islami çerçeveden hayata gözlerini açıp o doğrultuda mutlaka devam etmeleri de gerekmektedir.
İslam da aranılan adalat, merhamet, sevgi her şey barınır. Bu yüzden dolayıdır ki insan ve islam birbirinden ayrılamaz önemli parçalardan birisidir. İnsanoğlu islamı yok sayamaz. Çünkü islamın içerisindedir. İslami açıdan bir hayat sürmek kişinin vicdan ve merhamet duygusunu sürdürmesine de neden olacaktır. İç ve dış dinamikler sağlam esaslar üzerinde mutlaka olması gerekmektedir. Hatta öyle ki İnsanoğluna daha Peygamberlerimiz döneminde bile islamın şaratları öne sürülmüştür. Yüce Rabbimiz islamın 5 şartı üzerinde önemle durmuştur. İslamın 5 şartını yerine getiren insanlara çokca sevaplar bile yazılmaktadır. Bu sebepten dolayı islamın insan hayatı içinde son derece önemli bir yer aldığını belirtmemiz gerekiyor. Eğer ki islamla tanışırsanız hakikate daha kolay yoldan ulaşmaya başlamış olursunuz. Çünkü islam, hakikatı en güzel şekilde öğrenmenize yardımcı olacak bir aracıdır. Akıl ve kalbi bir arada kullanarak doğru yolda yürümeniz ışığında bir köprü görevi görür.

İnsanlarımız doğal olarak hayatı farklı merkezlerde yaşamaya çalışıyor olsa da İslamın hayatımız üzerinde ki etkisi de tartışılmaz bir konudur. Eğer ki kişi manevi hayatını zehirlemişse o zaman bir ömür mutlu olması mümkün değildir. Çünkü hem bu dünyada hem de ahiret hayatını canlı tutması adına islamın yolundan mutlaka gitmesi gerekiyor. İslamdan uzaklaşan kişiler hakikatı inkar etmeye soyulur. İnkar etmekte Yüce Rabbimiz tarafından verilecek olan en büyük günahlardan biri olacaktır. İslamla tanışan insan, Cennet ve Cehennem olgusunu bilir. Cennet ve Cehennem kurallarına göre yaşam biçimini esas alır. Eğer ki hayatımız da islam olmasaydı şimdi yaşanan günahlar, ölümler, cinayetler, zinalar daha da fazla olabilirdi.

Hırs, şehvet, şöhret aşkını tetiklemeyerek tam aksine durduran islam, insanı en doğru yola sürükler. Hırs, şehvet, şöhret aşkından git gide uzaklaşır. Hayatını yalnızca Allah ve ahiretine adayan bir insan olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden dolayı mümkün olduğunca İslamın gereklerini yerine getirmemiz gerekir. Hem bu dünyamızın hem de ahiretimizin bir cennet bahçesine dönmesini istiyorsanız mutlaka bunu yapmamız gerekiyor.

Siz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz

Yorum yapın