İslam Dini ve Kişisel Gelişim

İslam Dini ve Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim ve İslam

Kişisel gelişim konusu son zamanlarda oldukça gündemde olan konu başlıklarından bir tanesidir. Bireylerin başarılı ve mutlu bir hayat sürebilmesi için kişisel gelişime dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Kişisel gelişim kitapları hakkında araştırma yapmak isteyen çoğu insan bu konu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak istiyor. Merak edilen bir diğer konu ise İslam dininin kişisel gelişime nasıl baktığı ve nasıl bir anlam yüklediğidir. Bunların hepsinden önce vermemiz gereken ilk cevap kişisel gelişimin tam olarak ne olduğudur. Bu yazıda; kişisel gelişimin ne olduğunu ve kişisel gelişimin İslam dinindeki yerini açıklayacağız.

Kişisel Gelişim Nedir?

Hepimizi kişisel gelişime dair birçok şey duyuyoruz. Yapmamız ve kaçınmamız gereken davranışlar hakkında çok fazla duyum almamıza rağmen asıl önemli olanın bilgilenmemiz olduğunu unutuyoruz. Kişisel gelişimin ne olduğu hakkında fikir sahibi olmazsak yaptığımız uygulamalar da çok da etkili olmayabilir. Bu sebeple kişisel gelişim kavramını tam olarak öğrenmeli ve daha sonra buna dair uygulamalar yapmalıyız.

Kişisel gelişim; bireyin kendini daha iyiye götürmek için gösterdiği pozitif çabaların ortaya çıkardığı sonuçtur. Kişisel gelişim sürecinde ilk hedef bireyin kendini her konuda daha iyiy götürmesi ve gelişmeyi hedeflemesidir. Kişisel gelişimin amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Kendini yeniden ve en doğru biçimde tanımlamak
  • Sosyal ilişkileri daha iyi hale getirmek
  • Olumsuz kalıpları kırmak ve daha iyiye odaklanmak
  • İçindeki potansiyeli ortaya çıkarmak
  • Özgüveni ve motivasyonu arttırmak

İslam Dini ve Kişisel Gelişim

Kişisel gelişim islami alanda da yeri olan bir konudur. Dinimizin kuralları gereği saygılı olmak, anlayışlı olmak ve empati kurmak gibi birçok kişisel gelişim kuralını zaten uyguluyoruz. Peki islama göre kişisel gelişim nasıl olmalı?

İslam dini, bireyin kişisel gelişimini tamamlaması için bazı ilkeler belirlemiştir. Bu ilkeler şu şekildedir:

  • Zamanı iyi kullanıp geçmişi sorgulamak ve yaşanılan anı verimli kullanmak
  • İnsani değerlere saygılı olmak ve bu değerleri geliştirmek
  • Yeterli bir kişiliğe ve ben algılayışına sahip olmak
  • Kendi ve başkaları hakkında iyi düşüncelere sahip olma
  • Kim olacağı konusunda tutarlı olmak ve davranmak

Yorum yapın