İslam Sevgisi Barış ve Hoşgörünün Kapılarını Açar

İslam Sevgisi Barış ve Hoşgörünün Kapılarını Açar

Barış ve hoşgörünün dinidir, islam… İslam sevgisi, barışın ve hoş görünün kapılarını açar. İyiliğe, güzelliğe çağırır.

İslam kelimesinin Arapça’da ki karşılığı barıştır. Barış kelimesi ile aynı anlama gelen İslam, Allah’ın sonsuz merhametinin de göstergesidir. Yeryüzünde sonsuz merhamet ve şefkat tecelli etmesi için indirilmiş bir dindir. İslam sevgisi ile tüm kapıların aranması, barış ve huzur yolunun bunulması istenir. Barış ve huzur için İslam ahlakına davet edilir…

İslam’ın Barış Öğüdü

Din, insana nasıl bir insan olması gerektiğini öğütler. İslam dini ise bunu peygamber efendimiz aracılığı ile yapıyor. Onun güzel ahlakı tüm kullarına örnek oluyor. İslam’ın barış öğüdü de aynı şekilde cennet kapılarını aralayıp, yeryüzünde de barışın tecelli etmesini sağlıyor.

‘‘Ey iman edenler, hepiniz topluca ‘barış ve güvenliğe;’ (Silm’e, İslam’a) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık düşmandır.’’

Peygamber efendimizin yolundan gitmek, şeytandan uzaklaşmak barışın kapılarını açar. Allah bozguncu olanları lanetlemiştir. İslam’ın öğütledikleri arasında yer alan barış, Müslümanların huzur içinde yaşamasını sağlayacaktır. Herkesin güzel ahlaka ve İslam dinine davet edilmesinde, İslam dininin yüceliği yatmaktadır.

İslam Dininde Bozgunculuk Lanetlenmiştir…

Her durum ve koşulda Allah ilk olarak barışı öğütler. Kur’an’ı kerim, öldürmeyi emretmez. Barış içinde yaşamayı emreden, bozguncuları lanetleyen ayetler ile bu durum açıklanıyor. Aynı zamanda Allah’ın elçisinin sünnet ve davranışları da barışın İslam dininde ki yerini gösteriyor.

“Allah’a verdikleri sözü, onu kesin olarak onayladıktan sonra bozanlar, Allah’ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi kesip-koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar; işte onlar, lanet onlar içindir ve yurdun kötü olanı da onlar içindir.” (Rad, 13/25)

“Allah’ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi payını (nasibini) unutma. Allah’ın sana ihsan ettiği gibi, sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah, bozgunculuk yapanları sevmez.” (Kasas, 28/77)

İslam dininin temeli barışla ve hoş görü ile sağlanıyor. Müslümanların birbirine olan davranışında, birbirine olan sevgisinde barış ve saflık yatmalıdır. Allah’a bu şekilde yakınlaşılır.

Yorum yapın