İslam Sevgisi

İslam Sevgisi

Hakiki bir mümin her an yüreğinde İslam sevgisi hissederek, her adımını Allah rızası için atacaktır.

Son Din İslam

Son din olan İslamiyet tüm güzellikleri ile müminleri kuşatmaktadır. Peygamber vefat etmiş ve vahiy kesilmiş olsa dahi İslamiyet her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Önceleri alimler tarafından yapılan yorumlarla anlaşılan din, daha sonra bilimin gelişmesi ile daha da iyi anlaşılmaya başlamıştır. Günümüzde pek çok ibadetin ve İslamda yer alan davranışın mantığı anlaşılmaktadır. Abdest, namaz ya da haram yiyecekler gibi pek çok konuda bilim İslamı desteklemektedir. Tüm bu gelişmeler Müslümanların dini daha çok sevmelerini sağlayacaktır.

Severek İbadet Etmek

Allah’ı seven, dinini seven, peygamberini seven bir Müslüman aşkla şevkle ibadetini yapacaktır. Kıldığı namazdan, tuttuğu oruçtan, verdiği zekattan gocunmayacaktır. Yaptıkları her bir ibadetten zevk alacak ve daha iyisini yapmak için çaba sarf edecektir. İslamı sevmek sayesinde Müslümanlar dini ile gurur duyacaktır.

İslam hem bu dünya hayatının hem de ahretin anahtarıdır. Her insanın dünyada aradığı şey huzur ve ferahlıktır. Müminler iman ederek bu huzuru bulacaktır. Özellikle sonradan iman edenlere bakıldığında bu durum daha iyi görülecektir. Müslüman için bu dünyadaki her şeyin bir sebebi vardır. Kaza kader çerçevesinde her şeyin Allah’tan geldiğini bilen mümin, sonsuz huzura erecektir. İyilik geldiğinde şükretmeyi, kötülük geldiğini sabretmeyi bilir. Rızkı için endişe etmez ve Allah’a güvenirler. İşte bu sayede müminler dünyada huzurludurlar.

Ahret inancı olan İslamiyet sayesinde Müslüman, öldükten sonraki hayatı için de endişe etmeyecektir. İbadetini yapan, Allahtan korkan, iyiliği emreden müminler ahrette de karşılığını alacaktır. Elbette ki cennetin garantisi yoktur ancak Allah’ın rahmetinin sonsuz olduğunu bilen mümin akıbeti için umutvar olacaktır.

İslamı sevmenin ilk şartı hakiki bir imandır. Şüphelerden uzak, ihlaslı bir iman sayesinde İslamiyet kesinlikle yük olmayacaktır. Her ibadet yapılırken içten gelerek, feyz alınarak, severek yapılacaktır. İslamı seven Allah’ı ve yarattığı her şeyi de sevecektir. Bu sebeple her Müslüman dinini araştırmalı, aklına ve kalbine uyduğuna inanmalı ve tüm kalbiyle iman etmelidir.

“İslam Sevgisi” üzerine bir yorum

  1. Dinimize uyan kişiler saadet içinde yaşar. Başına bir sıkıntı gelse bile sabredip şükrettiği için bu durumu kolay atlatır. Dinimizin içinde hiçbir kötülük ve çirkinlik yoktur. İslâm’ın dışında, İslâm’dan uzakta bir güzellik aramak da boşunadır. Çöplükte gülün ne işi olur? İslâm’la alâkası olmayan kişiler zâhiren rahat yaşıyor zannedilse de, bir elleri yağda bir elleri balda gözükseler, çok zengin veya ünlü olsalar, CEO, holding yöneticisi, devlet lideri vb. gibi makamlarda yer alsalar da bunların geçici olduğu unutulmamalıdır. Hem çok zengin olduğu halde intihar eden nice insanın haberleri de paranın mutluluk getirmediğini gösterir niteliktedir. islâm’ın haricindeki diğer inanışların hiçbir güzel tarafı yoktur. Hristiyanlar ve Yahudiler Allah’a inandıkların söyleseler de onlar Allah’a ortak koşmaktadır. Kitaplara, meleklere, peygamberlere, âhiret gününe, kadere olan inançları da farklıdır. Bir kimse her şeye dinimizde bildirildiği gibi inansa fakat bir inanışı yanlış olsa, ‘ya bu âyet bu zamanda geçerli olur mu? Değiştirilmesi lâzım’ dese o kişi doğru îmân etmiş olmaz. Müslüman olmayan kişiler de kendi anlayışlarına göre iyilik yapıyor, insanlara yardım ediyor olabilir. Başka inanışlara ait dini kitaplarda da sevgi, dayanışma, yardımseverlik, güzel ahlâk gibi kavramlardan bahsediliyor olabilir. Fakat kâfirlerin iyilikleri âhirette işe yaramaz.

    İslâmiyetin içinde de hiçbir çirkinlik ve kötülük yoktur. Dinimizin emir ve yasaklarında çok hikmetler vardır. İnsanın hepsini anlamasa da hepsini kabul edip inanması ve teslim olması gerekir.

Yorum yapın