Kişisel Gelişimdeki Temel İlkeler

Kişisel Gelişimdeki Temel İlkeler

Hayatın en değerli olgularından olan erdemlerin ve ilkelerin ışık kaynağı olan kişisel gelişimi farklı yönleriyle ele almak mümkündür. Kişisel gelişim sürekli halde ve belli aşamalar sonucu sağlam temellere oturtulmuştur. Gelişimin ve değişimin öncelikle çaba, emek, azim, tecrübe gibi yaşandığında insana acı dahi verebilen süreçlerden geçildikten sonra olgusal hale gelebileceği gerçeğini göz ardı etmemek gerekir. Kapitalist düzen ve teknolojik icatlar çağında insanın kendini diri tutmasında olmazsa olmazlardan biri de kişisel gelişimin temel taşlarını sağlam zemine etüt ederek oturtmaktır.

Bunun için yapılabilecek ilke sınıflandırmalarında yetkinlik önem arz etmektedir. İnsan herhangi bir konu veya sorun karşısında kendini bu kaosun içerisinden nasıl sağlıklı çıkarabilirim diye düşünmeli gerekeni yaparken de kendini yetkin olarak görmeleri ve donatmalıdır. Bu yetkinlik içerisinde bilgi, beceri, motivasyon, kararlılık gibi mercileri bulundurmak zorundadır. Unutmamak gerekir ki insan kendisine güvendiği bir konuda karşılaşabilecek engellere fazla aldırış etmeden sorunun kaynağını tespit ederek odaklanıp ortadan kaldırır.

Kişisel İlkeler ve Özellikleri

Ortalama öğretiler ile insan kendisinin farkına varmalı ve iç dünyasıyla barışarak, çevresini ve kendisini gelişim sürecine sokarak sanatını ilerletebilir. Temel dinamiklerin oluşumu bazen hemen olmamakla birlikte bunun yanına zaman ve tecrübe eklenerek birlikte katkı sağlayabilmektedir. Kişiselgelişim, insanın varoluşundan beri süre gelen sevgi, adalet, merhamet, karşısındakinin yerine koyabilme sanatı gibi olgular ile yaklaşımları daha esnek düzeyde tutarak verimli bir hedef tahtası oluşturulabilir.

Kişisel Gelişim Maddeleri

Kişisel hedefleri belirli olan insan gelişim sürecinde oldukça kendisine değer katar ve iletişim becerilerini kullanarak etrafını sağlıklı bir şekilde yönlendirir ve amacına daha kolay varabilir. Bu temel ilkelere göz atılırsa, bireyin kendini bilmesi ve tanıması, sinirsel fonksiyonlarına hakim olarak sakin kalması, Ahlaki değer ve etik ilke şartlarına bağlı olması, sorunları tespit edip çözümleyici yaklaşabilme, bulunduğu zamanın değerini bilerek tasarruflu halde kullanım, Esnek fikirlere sahip olunmalı ve fikir ayrılıklarına karşı açık olmalı. Bahsedilen maddeler temel gelişim sürecini oldukça daha hızlı ve kaliteli şekilde oluşturarak bireyin kendisine ve kişisel olarak çevreye de katkıda bulunmasına zemin hazırlamaktadır.

Yorum yapın