Battani, Battani Hayatı, Battani Kimdir? (859-929)

Katılım
10 Kas 2019
Mesajlar
19
Tepkime puanı
4
  • Asıl adı : Ebu Abdullah Muhammed bin Cabir bin Sinan er-Rekki es-Sabi el-Battani
  • Doğum : Tahmini 858 - Harran [Türkiye]
  • Ölüm : 929 - Samarra [Irak]
  • Meslek : Matematikçi, astronom
  • İlgi alanları : Astronomi, Astroloji, Matematik
  • Dini : İslam
Battani; Arap astronom, astrolog ve matematikçidir. Asıl adı Muhammet bin Cabir bin Sinan er-Rakki el-Harranî’dir. Ebu Abdullah künyesi ve Battanî ismiyle meşhur oldu. Dünyanın gelmiş geçmiş en meşhur 20 astronomundan biri kabul edilir. Matematik alanında Yunan kirişi yerine sinüsleri kullanan ilk ilim adamıdır. İlk defa kotanjant kavramını geliştirdi ve dereceli bir tablo oluşturdu. Gerçek astronomik cetveli (zic, yıllık) hazırlayan ilk ilim adamıdır. Tespit edip kullandığı bütün matematik ve trigonometri teknikleri Batı Avrupa’da 15. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar Kopernik, Kepler, Tycho Brahe ve Galile gibi ilim adamları tarafından da kullanıldı.


Güneş Sistemini Tespit Etmesi


Battanî’nin çalışmalarının büyük bir kısmı astronomiyle ilgilidir. Battanî bugünkü Halep’in 160 km doğusunda Fırat nehri kıyısındaki Rakka şehrinde bir rasathane (gözlem evi) yaptı ve bu sayede Güneş ve Ay’ın görünür çaplarında yıl boyunca meydana gelen değişiklikleri ölçmede, önceki ilim adamlarının yaptığı çalışmalara katkılarda bulundu. Güneş, Ay ve gezegenlerin hareketlerini, yörüngelerini daha doğru bir şekilde belirlemeye çalışırken; Güneş’in Dünya’dan en uzak bulunduğu noktadaki hareketini keşfetti. Dünya’ya göre Güneş’in yörünge eğimini ve Dünya’nın dönüş eksenindeki değişme değerlerini hesapladı. Kendisinden beş asır sonra gelen Kopernik’in 23° 35ı olarak bulduğu Dünya’nın ekliptik eğimini o, 23° olarak hesapladı ve bugün bilinen açı değerini yaklaşık yarım dakikalık bir farkla bulmayı başardı.


Güneş ve Ay Tutulmalarındaki Hesapları


Battanî, kendi geliştirdiği güneş saati zâtü’l-halak, 2 duvara tespit edilmiş büyük kadran 3 ve daha sonraları triguetum (zâtü’ş-şubeteyn) adı verilecek âlet ile, Rakka’da, bazı fezâ hâdiselerinin yanı sıra, Güneş ve Ay tutulmalarını gözlemledi. Bu çalışmalar sonucu elde ettiği bilgilerle Ay ve gezegen hareketleri hakkındaki bilgileri düzeltti. Yaptığı gözlemlerle tam 489 yıldızı sınıflamadı. Battanî, yaptığı bu son derece hassas gözlemler sonucu güneş yılını (tropik seneyi) ilk defa 365 gün 5 saat 46 dakika 32 saniye olarak gerçek değere çok yakın hesapladı. Çağımızdaki son derece gelişmiş teleskoplar ve ilmî hesaplamalar sonucu bu değer, 365 gün 5 saat 48 dakika 46 saniye olarak hesaplanabildi.


Kıblenin Tespitiyle Alakalı Çalışmaları


Battanî, Müslümanlar için büyük ehemmiyet arz eden kıble yönünün farklı coğrafyalarda hesaplanabilmesine yönelik çalışmalar da yaptı. Kıble doğrultusu belirlenecek yerin ve Mekke’nin boylam ve enlemini tespit etderek, bu ikisinin farkını alıp kıble doğrultusunu buldu.


Trigonometrinin Mucidi


Trigonometrinin gerçek mucidi olarak da kabul edilen Battanî, astronomi çalışmaları sırasında matematik ve trigonometriden istifade ederek (bu konuda “ilk” kabul edilir), küre ve düzlem trigonometrisi üzerinde araştırmalar yaptı. Bilhassa astronomik cetvel (zic) hazırlarken trigonometriden faydalandı.


Diğer çalışmaları


Matematik alanında Yunan kirişi yerine sinüsleri kullanan ilk ilim adamıdır. İlk defa kotanjant kavramını geliştirmiş ve dereceli bir tablo oluşturdu. Ay’ın boylamda ortalama hareketini tespit etti. Güneş ve Ay’ın görünür çaplarını ölçtü. Güneş’te bir yıl, Ay’da ise bir ay zarfında gözlenen değişiklikleri hesapladı. Ay’ın tutulma derecesinin hesabı için çok sağlam bir metot geliştirmiştir.Küre trigonometrisinin ba–zı problemlerini ortografik projeksiyon yardımıyla incelemiştir.Dik üçgenleri inceleyerek geometrideki temel kavramlardan sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantın tariflerini yapan ve bunları gerçek mânâda ilk defa kullanan kişidir.
 


Katılım
10 Kas 2019
Mesajlar
33
Tepkime puanı
16
Battani’nin Keşif ve Başarılarından Bazıları Şöyledir:

» Matematikte ilk defa Yunan kirişi yerine sinüsleri kullanan bilim adamı Battani’dır.

» Battani ilk defa kotanjant kavramını geliştirmiş ve dereceli bir tablo düzenlemiştir.

» Battani gezegenlerin ve Ayin yörüngelerini hesaplamayı başarmış bu sonuçlara göre o zamana kadar kabul görmüş olan Batlamyus modeli üzerinde düzeltmeler yapmıştır.

» Ayın boylamda ortalama hareketini belirlemeyi başarmıştır.

» Güneş ve Ay’ın görünür çaplarını ölçmeyi başarmıştır.

» Güneş’in görünen açısal çapının değiştiğini gözlemiş ve yıllık Güneş tutulma olasılığını hesaplamıştır.

» Battani Güneş yılının zamanını 365 gün 5 saat 46 dakika 24 saniye olarak hesaplamıştır.

» Ayın tutulma derecesinin hesabı için çok güvenilir bir metot geliştirmeyi başarmıştır.

» Ortografik projeksiyon yönteminden faydalanarak küre trigonometrisinin bazı problemlerini incelemiştir.

» Geometrideki temel kavramlardan olan sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantın tariflerini dik üçgenler üzerinde yaptığı araştırmalar ile yapmış ve bunları gerçek manada ilk defa kullanan bilim adamı olmayı başarmıştır.

» En kapsamlı astronomik cetveli yani zic’i hazırlayan bilim adamı da Battani’dir.

» Açıların Odan 90 dereceye kadar olan trigonometrik değerlerini Battani bizzat hesaplamıştır.

» Battani matematikteki çözüm yöntemlerini trigonometrik denklemlere uygulamıştır.

» Bu maddelerde bahsettiğimiz ve Battani tarafından bulu-nan tüm bu matematik ve trigonometri teknikleri Batı Avrupa’da 15. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar Kopernik, Kepler, Tycho Brahe ve Galileo gibi ünlü bilim adamları tarafından kullanılmıştır.
 
Katılım
3 Haz 2020
Mesajlar
9
Tepkime puanı
8
İnsan, Allah'ın(cc) varlığını, birliğini, kudretini ve eserlerinin mükemmelliğini başta astronomi olmak üzere, ilimler sayesinde öğrenilebilir
 
Katılım
12 Haz 2020
Mesajlar
45
Tepkime puanı
18
Arap astronom, astrolog ve matematikçi’dir. Bir yılı 365 gün, 5 saat, 46 dakika ve 24 saniye olarak ölçmüştür. Battani devrinin en önemli astronomlarından ve matematikçilerindendir.

Rakka’da özel bir gözlemevi kurmuş ve burada 887-918 tarihleri arasında son derece önemli gözlemler yapmıştır. Güneş, Ay ve gezegenlerin hareketlerini gözlemlemiş, yörüngelerini doğru bir biçimde belirlemeye çalışmıştır. Güneş ve Ay tutulmaları ile ilgilenmiş, mevsimlerin süresini büyük bir doğrulukla hesaplamıştır. Ayrıca, ekliptiğin eğimini de başarmıştır.
 
Üst