Cennet ve Cehennem


ikra

Yönetici
Katılım
12 Eyl 2019
Mesajlar
477
Tepkime puanı
479
Cennet ve Cehennem

Cennet ve Cehennem

Cennet ve cehennem, Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde sıklıkla bahsedilen konular arasındadır. Allah'ın emirlerine uyan, hayatı boyunca işlediği sevapların günahlara oranının büyük olduğu kimselerin cennete gideceği; Allah'a şirk koşanların, kafirlerin, günahkarların, işlediği günahları sevaplardan daha fazla olduğu kimselerin ise cehenneme gideceği bildirilmiştir. Cehennem, günahkarlar için cezalandırılacak, günahkarların azap çekeceği yerdir. Peki cennet ve cehennem nasıl bir yerdir, bizleri ne bekliyor?

Cennet Nasıl Bir Yer?

Cennet, ağaçlarla ve bitki örtüsüyle kaplı olan yer demektir. Fakat İslami olarak bakıldığında cennet, mümin kimselerin ebedi hayatını geçireceği, nimetlerle donatılmış olan sonsuz ahiret mekanıdır.

Kur'an'da cennetten farklı isimlerle bahsedilmiştir. Bu isimlere bakıldığında cennetin farklı isimlerle anıldığı veya bu farklı isimlerle anılan yerlerin cennetin katmanları olabileceği düşünülür. Kur'an'da cennetten bahsedilen bazı isimler;

  • Darü's Selam: Esenlik yurdu.
  • Cennetü'l Me'va: Şehitlerin barınacağı cennet.
  • Firdevs: Tüm nimetlerin bulunduğu yer.
  • Darü'l Huld: Ebedi yurt.
Bazı hadislerde cennet nimetlerinin ve güzelliklerinin insan aklına, hayaline sığamayacak kadar büyük olduğu bildirilmiştir. Kur'an'da bahsedilen ile hadisler birleştirildiğinde cennetin yapısı kısmen anlaşılabilir. Cennet, gökler kadar geniş bir yerdir. Cennette hava ne insanı bunaltacak kadar sıcak, ne de dondurucu derecede soğuk olur. Cennette bal ırmakları, pırıl pırıl su kaynakları, bozulmayan sütler bulunur. Cennet içeceği, cennete giren müminlere ikram edilir ve bu içecek kişiye zevk vericidir fakat ne sarhoşluk ne de baş ağrısı yapar. Aynı zamanda cennet yemyeşil ağaçlarla, türlü meyve ve yemişlerle donatılmıştır.

Kur'an'da yer alan bilgilere göre cennette ne uykusuzluk ne de açlık vardır. Cennete sunulan tüm nimetlerin amacı insanı mutlu etmek, ödüllendirmek, sonsuz güzelliklere sevk etmektir. Cennet, müminlerin dünya imtihanını başarıyla geçmesiyle sunulan mükafattır. Fakat cennetlik kimselere sunulan en büyük ödül köşkler, huriler veya yiyecekler değildir. Cennetlik kimselere sunulan en büyük mükafat, Allah-u Teala'yı görecek olmaktır. Allah'ı görme şerefine erişecek olmak, O'nun cemaliyle müşerref olmak dünyadaki tüm imtihanlara dayanma gücü verir.

Cehennem Nasıl Bir Yer?


Cehennem Nasıl Bir Yer?

Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan, Allah'a şirk koşan kimselerin yerinin cehennem olduğu, Allah'ın sonsuz merhametinin yanında adaletli olduğu bilinir. Dünya imtihanında başarısız olan kimseler cehennemle cezalandırılır. Kur'an'da cennetin yapısı hakkında bilgiler verilmiş olsa da cehennem hakkında bu kadar bilgi bulunmamaktadır. Cehennemin katları, kaç tabakadan oluştuğu veya yapısal olarak neye benzediği bilinmemektedir. Cehennem hakkındaki en büyük bilgi Hicr suresinde cehennemin 7 kapısının bulunduğu ifadesidir.

Cehennemde cezalandırılacak kimselerin azabı sadece ateş ile olmayacaktır. Cehennemlik kimseler; soğukla, akrep/yılan gibi hayvanların sokmasıyla, bağırsakların parçalanmasıyla, açlıkla, irinli suyla, vücudun büyütülmesiyle, azabın gittikçe artmasıyla, gayya kuyusuyla, zifiri karanlıkla ve daha birçok azap çeşidi ile cezalandırılacaktır. Cehennemde "zemherir" diye çok soğuk bir bölgenin olduğu bilinir. Dayanılması mümkün değildir ve kafirler sıcak ve soğuk cehennem bölgelerinde sırasıyla bulunarak azaba mahkum olacaklardır.

Kur'an'da cehennem zebanilerinin çok güçlü olduğu, merhametinin olmadığı, sert olduğu ifade ediliyor. Cehennemde çekilen azabın artması için katran elbiseler, ateşten gömlekler, azabı arttırmak için deri değiştirmeler olacağı bildiriliyor.

Cennet ve Cehennemden Bahseden Ayetler
Kur'an-ı Kerim'de cennet ve cehennem hakkında bilgilerin verildiği ayetler bulunmaktadır. Bu ayetler cennetlik kimselerin huzur bulacağını, cennette her türlü güzelliğe sahip olacağını ve Allah'ın cemali ile ödüllendirileceğini; cehennemlik kimselerin ise büyük bir azapla karşılaşacağını, işlediği günahların cezasını çekeceğini vurgular.

Kehf suresi 31. ayette, Tevbe suresi 72. ayette, Zuhruf suresi 71. ayette; cennet ırmaklarının güzelliğinden, müminlerin yeşil ipekler giyeceklerinden, güzel meskenlerde oturacağından, sonsuz nimetlerden yiyeceğinden ve cennet hayatının sonsuz olacağından bahsedilir.

Kehf suresi 107. ayette, Saffat suresi 64-66. ayetlerde, Vakıa suresi 53-55. ayetlerde; cehennemin kafirler için varış noktası olduğundan, münafıkların azap çekeceklerinden, zakkum yeyip kaynar su içeceklerinden bahsedilir.

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/cennet-ve-cehennem.326/
 
Üst