Kişisel Vizyon Misyon Nedir?

 Kişisel Vizyon Misyon Nedir?


Kişisel Vizyon Misyon Nedir?


İnsanlar yaratılış, yetenek, yaratıcılık, düşünme ve geliştirme gibi önemli donanımlar bakımından diğer canlı türlerinden farklı ve daha ileri seviyede canlılardır. Bu özelliklere sahip insanın kendini tanıması, kendindeki eksi ve artıları tespit etmesi gerekir. Bu bağlamda kişisel gelişim sağlamak adına kendini eğitmesi ve bunu yaparken sahip olduğu planlama becerilerini en doğru şekilde kullanması da gerekmektedir. Bu gereklilikleri gerçekleştiren bireyin daha iyi bir yaşam ve yüksek toplum düzeyine ulaşmak amacıyla hedefler belirlemesi, onun atması gereken ilk adım olarak nitelendirilebilir.

Bütün bunlara ek olarak, kişinin bu hedefler doğrultusunda kendisi için en doğru yönetimsel fonksiyonları seçmesi ve takip etmesi gereken adımlara bunları uygulaması, geleceğine yönelik en verimli tasarıları oluşturması gerekir.

Kişisel Misyon Tanımı Ve İşlevi

Misyon, kelime anlamı olarak görev anlamına gelir. Kişisel misyon ise insanın varoluş amacının tanımıdır. Kişinin, yaşadığı süreç içinde bir kendisi için amaçlar, hedefler, görevler belirlemesidir.

Birçok kurum ve kuruluş, kendilerine ait bir amaca hizmet eder. Bu amaçlara ulaşmak için çalışır. Sahip oldukları enerjiyi en doğru şekilde kullanarak amaçlarına ulaşmayı hedefler. Çevremizde küçük, büyük her canlının ve kuruluşun bir amacı bulunurken birçok zihinsel ve fiziksel ölçüt bakımından son derece yetkin bir varlık olan insanın kişisel bir misyonunun olmaması düşünülemez.

Kişisel Misyona Sahip Olmanın Faydaları

Yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirmek adına yaptığı işler dışında, kendine ulaşmak için bir hedef koymuş insan birçok açıdan karda demektir.

Kişisel görevini belirlemiş insan amacına ulaşmak için enerjisini doğru kullanmayı öğrenir. Kendini belirsizlikten ve öylesine bir canlı olmaktan kurtarır. Bu bireyin psikolojik olarak da güçlü ve mutlu hissetmesine zemin hazırlar. Bu bağlamda insanların kişisel bir misyona sahip olmaları son derece faydalı ve önemlidir.


Kişisel Vizyon Tanımı Ve İşlevi

Vizyon, kelime anlamı olarak görme gücü, görüş, ileriyi görme olarak tanımlanabilir. Kurumsal ve kişisel bağlamda ise vizyon sahibi olmak geleceğe yönelik öngörülerde bulunarak planlar yapmak ve gelecek için doğru tasarımlarına sahip olmaktır.

Kişisel Vizyona Sahip Olmanın Faydaları

Kendine kişisel bir görev, hedef belirlemiş bir bireyin geleceğe yönelik olarak düşünme başlar. Bu düşünme sonucunda da geleceğe yönelik öngörülerde bulunur. Bu öngörüler sayesinde de kendisi için en verimli yolları seçer ve planlar yapar. Yani kişinin yalnızca bir amaca sahip olması, onun tam anlamıyla mutlu ve güçlü hissetmesini sağlamaz. Kişi ancak hedefleri doğrultusunda atması gereken adımları doğru bir sıralama ile takip ederse hedefine ulaşma konusunda başarılı olabilir. Hangi adımları takip etmesi gerektiğini planlamayan, yapması gerekenleri bir düzen içinde göremeyen insan karmaşa ve belirsizlik içine düşecektir. İşte bu olumsuzlukların ve başarısızlıkların önüne geçmek isteyen bireyin kişisel misyonla beraber vizyona da sahip olması gerekir çünkü bu ifadeler birbirini tamamlamaktadır.

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/kisisel-vizyon-misyon-nedir.345/
 

ikra

Yönetici
12 Eyl 2019
580
627
Kişisel Vizyon Nasıl Oluşturulur ?


Kişisel Vizyon Nasıl Oluşturulur?

Vizyon Nedir?
Vizyon, kim olduğunu bilmek ve gelecekte ne durumda olmak istediğini bilebilmektir. Kim olduğunu ve kendi öz kapasitenin ne boyutta olduğunu bilmek hayatın her noktasında olduğu gibi vizyonun belirlemekte de oldukça önemli bir rol oynar. Bir insan eğer oturduğu yerden ''Ben bir astronot olacağım!'' derse, bu bir vizyon değildir. Bu bir hayaldir. Vizyona anlamını veren bu 'hayal' için ne kadar kapasiten olduğu, o hayali ne kadar istediğin ve o hayal için neleri feda edip neler yapabileceğindir. Sınırlarını bilmek, kendinden emin olmak ve cesur olmaktır vizyon.


Misyon Nedir?
Misyon, sahip olduğunuz vizyona ulaşma sürecinizdir. Hayatı bir şehirlerarası otobüs yolculuğu gibi düşünelim. Halihazırda içerinde bulunduğumuz şehir bizim günümüzdür. Varılmak istenilen şehir bizim vizyonumuz ve o şehre varılana kadar geçilen, mola verilen tüm duraklar ve şehirler bizim misyonumuzdur. Varılmak istenilen durak için oluşturulmuş ideal rotadır misyon. Bu rota olmadan vizyonumuza ulaşmamız oldukça zordur ve aynı zamanda belirli bir vizyonumuz olmadan bu rotanın varlığı da gereksizdir ve zaman kaybıdır.


Bireysel Vizyon ve Misyon
Bir bireyin kendisi için belirlediği son istasyondur bireysel vizyon. Hayatında bulunmak ve ulaşmak istediği nokta. Ancak bu nokta bir son nokta değildir. Çünkü vizyona ulaşabilmiş olmak her şeyin bittiği anlamına gelmez. Aynı zamanda bu amaca ulaşmaya çalışırken bireylerin karşısına çıkan tümsekler ve engeller bu vizyonun hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği anlamına da gelmez. Önemli olan bireyin o noktaya ulaşmak konusundaki hırsıdır. Önemli olan bireyin kişisel gelişim konusundaki başarısı ve istikrarıdır ve bu istikrar da bireysel misyondur.


İş Hayatında Vizyon ve Misyon
Vizyonun kendisi bireyin sahip olduğu veya sahip olmak istediği iş hakkında olabilir. Ya da bireysel anlamda ulaşmak istediği bir nokta olabilir. Ancak her hâlükârda iş hayatındaki başarı ve azim bu yolculukta oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Gelecek vadeden bir vizyona sahip olmak ve bu vizyona ulaşabilmek için kat edilen yoldaki başarı bir lider olmak için gerekli bir basamaktır. İnsanlar inandıkları bireyleri ‘lider’ olarak takip ederler ve onlara yardımcı olmak isterler. İnsanların bir bireye inanması için ise o bireyin sağlam bir karaktere ve gerçekleştirilebilecek bir vizyona sahip olması gerekmektedir. Misyon sürecinde sıkıntılar yaşayan bir lider insanların inancını kaybeder ve bu süreci birkaç adım geriye saran bir durumdur. Bu yüzden bir lider kendine inanmalı ve ne yapacağını bilmelidir.


Bireysel Vizyon Oluşturmak
Her ne kadar gençler için kulağa gereksiz ve sıkıcı gelebilecek bir terim olsa dahi ‘vizyon’, işin temeli bireylerin gençliklerinde ne yaptıkları ile başlar. Zaman bizim dostumuz değildir ve bir birey başarılı olabilmek için gençlik yıllarında eğitimine odaklanıp geleceğini düşünmelidir. Çocuklara okullarda sorulan ‘’Gelecekte ne olmayı hayal ediyorsun?’’ sorusu bunun için bir başlangıçtır. Çünkü bu soru bireylerin ruhunun bir köşesine fidanı eker. Bireyin kendi gelişimi için gösterdiği çaba ile bu fidan filizlenir. Bireyin misyonu bu fidanı sular ve büyütür. Sonunda o vizyona ulaşıldığında ise birey gençliğinde ektiği fidanın meyvesini toplar. Bu meyve, mutluluk ve huzurdur.

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/konular/kisisel-vizyon-misyon-nedir.345/#post-1861
 

ikra

Yönetici
12 Eyl 2019
580
627
Kişisel Vizyon Misyon Nedir?


Kişisel Vizyon Misyon Nedir?
Vizyon ve misyon, kişiler, kurumlar, firmalar için belirlenen bugünü ve geleceği belirleyen amaçlar, hedefler bütünüdür.

Vizyon ve misyon kelimeleri, pek çok yerde karşılaşabileceğiniz aynı zamanda birbirleriyle sık sık karıştırılan kelimelerdir. Bundan dolayı vizyon ve misyon kelimelerinin anlamlarını, birbirleri arasındaki farklı bilmekte yarar vardır.

Son yıllarda sıklıkla duyulan kelimelerden biri olan vizyon, görüş ve ileriyi görme gibi anlamlara gelmektedir. Misyon ise mevcut durumu ifade eden bir kelimedir. Vizyon genellikle şirketlerin ve firmaların kendilerini tanıtırken kullandıkları bir kelimedir. Bazı durumlarda bireyler tarafından da kullanılabilmektedir. Bir kuruluşun, şirketin, markanın gelecekte neyi başarmak istediğinize dair bir tanımlama olarak kullanılan vizyon, açık bir rehberdir. İş hayatındaki umutları ve planları ifade eden vizyon, gelecekteki planlarınız için adeta bir mihenk taşıdır.

Kişisel bir kavram olarak vizyonu düşündüğümüzde, kişinin varoluş sebebini açıklayan bir kavramdır. Bu kelimenin içinde kişinin hayalleri, yaratıcılıkları barınır. Bir insan misyonunu düşünmeye başladığında vizyonu üzerinde de düşünmeye başlamış olur. Kişinin gelecekle ilgili inandığı bir resim olan vizyon, firmalar, markalar, şirketler ve kişiler için kullanılabilmektedir.

Vizyon ve Misyon Arasındaki Farklar


Vizyon ve Misyon Arasındaki Farklar

Kurumların ve kişilerin kendilerini tanıtmak ve anlatabilmeleri için önemli olan iki kavram olan vizyon ve misyon arasındaki farklar oldukça fazla olan ve sıklıkla karıştırılan iki terimdir. Kısaca anlatmak gerekirse vizyon kelimesi; sözü edilen kişinin, topluluğun, kurumun, şirketin gelecekte planlamış olduğu hedefleri hakkında bilgi vermektedir. Yani nerelere gelmek istiyoruz? Gelecekteki amacımız nedir? Gibi sorulara cevap vermektedir.

Misyon ise vizyondan farklı olarak sözü geçen kişinin, kurumun, şirketin ya da topluluğun amacı hakkında net bilgiler vermektedir. Misyon kelimesinin karşılığı bir şirket için neden bu şirketi kurduk? Olabilir. Bir firma için kimlere hizmet veriyoruz, faaliyetlerimiz nedir olabilir? Hizmet sunan bir firma için hizmetlerimiz nedir? Gibi sorular içermektedir. Bu soruları cevapladığınızda aslında misyon ile ilgili soruları cevaplamış olursunuz.

Özellikle bir firma, şirket ve kurumun kimliğinin oluşturulması için son derece önemli olan vizyon ve misyon kelimeleri birbirine karıştırılmamalı ve net olarak cevaplanmalıdır. Bir firmanın vizyonu en büyük firma, en çok ihracat yapan firma olmak olabilir. Misyonu ise yenilikçi teknolojiler kullanmak olabilir.

Kişisel Misyon Nasıl Oluşturulur?


Kişisel Misyon Nasıl Oluşturulur?

Kişisel misyon, kişinin olduğu değil aslında olmak istediği insanla ilgili bir terimdir. Hedefe ulaşmak için ulaşmak istenilen insan belirlenir. Kişinin önem verdiği, olmasını istediği, değerleri ile olmasını istediği insanı belirlemek kişisel misyonunun içeriğidir. Kişisel misyon, kişinin elde edemeyeceği ama bunun için hayatına yön verebileceği bir amaçtır. Burada önemli olan kişinin istediğin duruma ulaşması değil, önemli kararlar almak ve çabalamaktır.

Kişinin misyonu zaman içinde değişebilir, farklılıklara uğrayabilir. Ama kişisel görevleri zaman içinde değişmemelidir. Kişi tüm hayatını neye adamak istediğine dair bir misyon oluşturmalıdır. Kişi burada kendine hayatını veya dünyayı olumlu bir şekilde nasıl etkilersin? Zaman ve para senin için problem olmasa ne yapmak isterdin? Gibi sorular sorabilir.

Kişinin ilerde ne yapmak istediği, kendine nasıl bir değer yaratacağı, neye katkıda bulunmak istediği gibi kişisel misyon içerikli sorular, kişinin hayatında önemli bir değişiklik yaratmasına neden olur. Çünkü kişiler önceliklerini, ilerde olmak istedikleri yeri, inançlarını şekillendirmeye ve onları fark etmeye başlarlar.

Kişisel Vizyon Nasıl Oluşturulur?


Kişisel Vizyon Nasıl Oluşturulur?

Kişisel vizyon, misyonun tam tersine ileride ulaşmak istenilen durumu ifade etmektedir. Hayatı yaşamanın yolu olarak tanımlayabileceğiniz vizyonda kişi hedeflerine sahiptir. Kişi amacının ne olduğunu öğrendikten sonra bu amaca ulaşmak için adımlar atar.

Eğer kişisel vizyonunuzu keşfetmek istiyorsanız, kendinize mükemmel bir gün yaşamak sizin için ne ifade eder sorusunu sorabilirsiniz. Zamanınızı kiminle harcamak isterdin? Ne yapmak isterdin? Hayatını nerede devam ettirmek istersin? Hangi yoldan para kazanmak istersin gibi sorular sorabilirsiniz. Kişinin kişisel vizyonunu keşfetmesi, hayatında tam olarak nerede olmak ve ne yapmak istediğine verdiği cevaplardır.

Kişi kişisel vizyonunu oluşturmalı ve ardından bunun için emek harcamalıdır. Vizyon, kişide duygu tetiklemiyorsa çalışmaz. Kağıt üzerinde kişiyi heyecanlandırmayan hedefleri ulaştırmak neredeyse imkansızdır. Kişinin içinde vizyonun duygu yaratması gerekmektedir. Kişisel vizyonu olmayan bir kişi geçmişin etkisi altında gününü yaşamaya devam eder. Gelecekteki hayatı da geçmişteki hayatının aynısıdır. Vizyonu olan kişiyse gününü gelecek adına değiştirmeye çalışmaktadır.

Kişi kendiyle yalnız kalmalı ve kendini dinleyebileceği bir ortam yaratmalıdır. Kişi, vizyonunu belirlemeye kendini izin vermelidir. Yanınıza kağıt, kalem alarak hissettiği vizyonu yazmalı ve kendine saklamalıdır.

Kişisel Misyon Örnekleri


Kişisel Misyon Örnekleri

Kişisel misyonda kişi bugününü yansıtır. Temel süreçleri belirleyen misyon, kişinin performans ölçülerini belirler. Misyon daha küçük bir resimken vizyon daha büyük bir resimdir. Kişi kendi kendine misyonunu oluşturabilir. Kişi kendine özgü sorular sorar ve cevap arar. Kişisel misyon örneklerine bakacak olursak; Neden varım? Ne iş yapıyorum? Kişi mutlaka misyonunu oluşturmalıdır. Bu vizyonunu oluşturmak içinde atılabilecek ilk adımdır. Eğer vizyonunuzu oluşturmazsanız, hayallerinize doğru adım atamazsınız. Yeteneklerinizi geliştiremez ve her zaman bulunduğunuz yerde adım saymaya devam edersiniz. Rutin bir yaşam sürmek istemiyorsanız, misyonunuzu düşünmelisiniz. Yaptığınız işten memnun musunuz, kendinizi başarılı buluyor musunuz, özel hayatınız nasıl gidiyor gibi sorular üzerine düşünmeli ve misyonunuzu oluşturmalısınız.

Örneğin;

Bir öğretmenin kişisel misyonu, enerjisi ve becerilerini kullanarak, öğrencilerin hedeflerini bilmeye ve onları yaşam yolculuklarında zevk almaya yönelik motive etmek, onlara bunu nasıl yapacaklarını öğretmek olabilir.

Kişisel Vizyon Örnekleri


Kişisel Vizyon Örnekleri

Kişiye gelen vizyon, iş ile ilgili, ilişki ile ilgili ya da yalnızca kendi ile ilgili olabilir. Kişinin kendini mutlu hissettiği anda bulması vizyonunu teşkil eder. Vizyon yalnızca hayal edilmekle kalmamalı, yazılmalı belki de çizilmelidir. Kişi bir yıl sonrası için vizyon oluşturabileceği gibi, 20 yıl sonrası için de bu vizyonu oluşturabilir. Kişinin hayallerini, hedeflerini, adımlarını şekillendiren bir güçtür. Kişinin ulaşacağını umduğu yerdir. Bir hedef değil bir niyettir. Hedeften daha büyük ve daha geniş, inançla ilgili bir terimdir.

Kişi bir hafta sonra, bir ay sonra, bir yıl, on yıl sonra nerede olmak istediğine kişisel vizyonunu oluştururken karar verir. Kişisel vizyon örneklerine bakacak olursak;

“Kendimi bahçeli bir evin içinde hayvanların içinde, doğayla iç içe görüyorum” demek kişinin vizyonu olabilir.

“Önümüzdeki yıl çalıştığım şirketin en üst düzey yöneticisi olmak istiyorum “demek kişinin vizyonu olabilir.

“Önümüzdeki yaz, dünya turuna çıkmak istiyorum” yine kişinin oluşturabileceği bir vizyondur.

Kişinin yeni kararlar almasını sağlayan, motivasyonunu arttıran ve hedefe kilitleyen bir terim olan vizyon, hayatı anlamlandırır. Kişinin kafasında vizyon resmi net olmalıdır. Olasılıklara yer vermemelidir. Örneğin “Cerrahpaşa tıp fakültesini kazanmak istiyorum” demek kişinin ayrıntılı vizyonu olabilir. Kişi zihinde sürekli vizyonunu tazelemelidir.

Kişi kişisel vizyonunu oluşturmak istiyorsa mutlaka kişisel misyon ve kişisel vizyon arasındaki farkları bilmeli, örnekleri incelemeli ve bunlar hakkında detaylı düşünme fırsatı bulmalıdır. Kurumsal ve kişisel vizyon, kurumların ve kişilerin mutlaka yapmaları gereken planları, ulaşmak istedikleri hedefleri, bulunmak istedikleri yeri ifade eder.Kişisel Gelişim Aktiviteleri | Sevgiforum
Kişisel Gelişim Aktiviteleri Nelerdir? | Sevgiforum
Kişisel Gelişim İçin Ne Yapılmalı? | Sevgiforum
 

Zeynep

Editör
13 Eyl 2019
157
72
İnsanın Vizyonuİnsanın Vizyonu​Kısaca natüralizm ve İslam’ın insana çizdiği vizyonu anlatacağız.

Natüralizm ve İnsan​


İnsana çizilen vizyonlar arasında belki de en çok ilgi görülen Kutsal(!) Bilimsellik olgusuna iyice gizlenmiş natüralizm ilk başta gözlemlenip ölçülemeyen her şeyi reddeder. Kısaca natüralizme göre bilinç yoktur, sanat yoktur, soyut olan herhangi bir şey yoktur ve en kötüsü mana yoktur. Bu kelimeler bile natüralizme göre sadece 29 harfin 60 adet topluluk oluşturması kadardır. “Anne seni seviyorum” cümlesi ise sadece 1 a, 3 n, 3 e vb harflerin yan yana gelmesinden ibarettir. Çünkü mana gözlenemez ve natüralizm de gözlenemeyen her şeyi reddeder. Bilinci, iradeyi de bir kenara atar.

İnsan ise gelişmiş bir robottan farksız kâinatı keser biçer menfaatimize kullanırız felsefesini gerçekleştirmesi gereken memeli türüdür. Tek vizyonu ölümlü bedenini daha fazla yaşatmak olan bir insan. Günümüzde ne kadar yanlış olsa da bu düşüncenin girmediği e yok gibidir. Güzel bir lise, bir üniversite, bir iş, eş emeklilik ve ölüm. Herhangi canlı organizmadan insanı ayırmayan bir vizyon daha doğrusu vizyonsuzluk. En kötüsü insanın başka canlılara benzemeye çalışması. Başka canlıların geçmişten gelen elem ve gelecekten gelen herhangi bir kaygısı yoktur. İnsanın ise İmansız vizyonu başta ölüm olmak üzere tüm dertleri başında toplar. Ölüme hiç bir çare sunmayan bu fikrin bu kadar taraftar bulması ve (Japonya gibi) yüksek intihar oranlarına sebep olması üzücü

İslam ve insanın vizyonu​


İslam başta insanı tanımlar. İslam ve kul İslam göre insan [abdullah 'tır] Abdullah kul manasına gelir. Kul aslında köle ile çok karıştırılan bir kelime şöyle ki: Ben Mona Lisa tablosunu satın alsam evimin duvarında gören biri o kimin diye sorsa cevap bellidir. Leonardo Da Vinci’nin. Milyarlar lira versem de o tablo benim diyemem. Aynı şekilde kul kelimesi yalnızca var eden için kullanılabilir Kâinattaki hiç bir şeye de bizim elimiz yetişmez demek ki biri bana bu patates kimin diye sorsa bu sefer Allah'ın diyeceğim. İnsan da Allah'ın kuludur. Vizyonu da Allah’a kulluktur. Değeri bir âlem taşıdığından karşılaştırılamaz natüralizm gibi madde değildir, manadır. Görevi ise bu Kâinat kitabını okumak sanattan sanatkârı, kitaptan yazarı, Kâinattan Allah’ı tanımaktır. Her taraf insana derstir. Kısacası insanın vizyonu kulluk, Allah’ı tanıyıp ibadet etmektir,. Maddeye takılmaz, okur. Allah'ın namı ile hücreden galaksiye görevini yapar vizyonunu tamamlar. İnsanın vizyonu denilince akla en uyumlu olan İslam'ın emri tanıyıp bunu şükre dönüştürmektir. Geri kalan düşünceler ise insan yapımı olduğundan tesiri hep aleyhtedir. Çünkü bir makine kullanım kılavuzu ile kullanılır.
 

ikra

Yönetici
12 Eyl 2019
580
627
Bireysel Vizyon Örnekleri


Bireysel Vizyon Örnekleri


Vizyon nedir? Bireysel vizyon örnekleri nelerdir? Vizyon örneklerini inceleyerek, kendiniz için bir yol çizmek faydalı olur mı?

İlk olarak vizyon nedir sorusunun yanıtı veriliyor. TDK’ya göre vizyon, öngörü – ileri görüş – sağgörü olarak açıklanıyor. Bireysel vizyon örnekleri aslında başarıya ulaşmış ya da ulaşması mümkün olan vizyon örnekleri olarak gösterilebilir. Vizyon kısaca kendinizi gelecekte gördüğünüz yer olarak açıklanabilir. Yeryüzü üzerinde başarılı işler yapan herkes, mutlaka öncesinde bunun bir hayalini kurmuştur. Amaç her ne olursa olsun her şey hayal ederek olacağından mutlaka kişinin de bireysel anlamda belirlemiş olduğu bir vizyon olması gerekiyor.

Vizyon Nedir, Nasıl Belirlenir?

Vizyon Nedir, Nasıl Belirlenir?


Tanınır olmak, lider olmak, zengin olmak gibi amaçlar olabilir. Hepsinin gerçekleşmesi için ortadan bir hayal olmalıdır. Hiçbir çaba olmadan, hayal olarak kalabilecek olan istekler olmamalıdır. Kişinin vizyon olarak belirlediği şeyler aynı zamanda mutlaka ulaşılabilir olmalıdır. Hayallerinizin çabalar ile ulaşılabilecek şekilde olduğuna inandığınız zaman belirlemiş olduğunuz vizyon olur. Hayallerinizin olması, vizyonlu olmanın ilk yoludur.

Hayalinize ulaşmak için becerilerinizin olması, çalışarak buna ulaşabileceğinize inanmak ve çok daha fazlası önemlidir. Vizyon sahibi olmak hayalperestlikten farklıdır. Bu fark da sizin hem becerileriniz hem de direkt olarak hayallerinize ulaşma çabanız ile nitelendirilir. Fırsatları değerlendirmek, kişilerin kurdukları hayallere ulaşması için bir diğer önemli husustur. Tüm bunları göz önünde bulundurarak vizyon sahibi olmak çok daha gerçekçidir.

Bireysel Vizyon

Bireysel Vizyon


Kişinin gelecekte ne istediği, nerede olmayı hayal ettiği, ne yapmak istediğiniz hedeflediği sorularına yanıt vermesidir. Bunun net şekilde belirlenmesi ile bireysel vizyon oluşturulur. Geleceğin net şekilde resminin çizilmesi bu soruların yanıtlanması ile olacaktır. Hayalleriniz ile hedeflerinizi harmanlayarak seçiminizi bu alanda kolayca yapabilirsiniz. Hayatta iz bırakan insanlara baktığınızda hepsinin vizyon sahibi olduğunu görürsünüz. Hedeflerine ulaşmak için çabalayan, daha iyisini istiyor olmasının yanı sıra daha iyisi için çalışan insanlar vizyonu gerçekleştirecektir.Bireysel vizyonu belirlemek…


 • Beş yıl sonra kendini nerede, nasıl hayal ediyorsun?
 • Ailen, işin, evin nasıl olursa ne olursa mutlu olursun?
 • Hangi işe gideceksin, nasıl bir yerde çalışacaksın?
 • Hangi arabaya bineceksin, nasıl bir araba olacak?
 • Bütün bu hayallerime ulaşmam için ne yapmalıyım, ne yaparsam hayallerim gerçek olur?
 • Hayallerime ulaşmamı engelleyen faktörler nelerdir, engel var mı?
 • Hangi evde güne başlayacaksın, günün nasıl geçecek?
Soruların yanıtını vermeniz halinde, bireysel vizyon belirlemek çok daha kolay olacaktır. Siz ne istediğinizi net şekilde belirleme imkanı bulursunuz. Tamamen kendiniz için, nasıl bir hayal kurduğunuz ile ilgili kararınızı vererek kendiniz için iyi olanı belirleyerek ulaşmak için çabalayabilirsiniz. Vizyonunuz için farklı sorular belirleyerek, onları yanıtlayarak da kendiniz için iyi bir sonuca varmak üzere çalışabilirsiniz.

Bireysel Vizyon Örnekleri

Bireysel Vizyon Örnekleri


En çok merak edilen, başarılı vizyon örnekleridir. Bireysel vizyon örnekleri ile siz de hayallerine ulaşan ya da ulaşmak için belirlemiş olduğu hedefi tutturan kişilerden ilham alabilirsiniz. ilham almanın da ötesinde hırslanmak açısından bu örnekler çok daha iyi olacaktır. Genel anlamda başarılı olan kişiler, azmettim – hayal ettim – biliyordum gibi cümleler kurar. Bunlar aslında o kişinin karakterine uygun bir sonuca varmanın ne kadar mümkün olduğunu da göstermektedir.

 • 10 yıl sonra milletvekili olacağım.
 • 10 yıl sonra bir firmanın yöneticisi olacağım.
 • 5 yıl sonra bir marka kuracağım ve kısa sürede tanınan bir marka olmasını sağlayacağım.
 • Savcı olacağım.
 • Nobel fizik ödülü alacağım.
Gibi hedefler belirlenerek tamamen kendiniz için belirlediğiniz, uygun olan, hayalini kurduğunuz bir hedefe ulaşmanız çok daha kolay olacak. Başarıya giden yolun hedef olduğunu unutmayın. Hedefinizi oluşturup hedefe doğru ilerleyin, çabalayın.

Bireysel Vizyon Ne İşe Yarar?

Bireysel Vizyon Ne İşe Yarar?

Peki, bireysel vizyonun olması ne işe yarayacak? Bakıldığımda kurumların dahi hedefleri üzerinden hareket ederek, çok daha başarılı noktalara geldiği görülür. Bu durumda kişinin kendisini geliştirmesi, adımlarını belirlemesi ne kadar önemli olacak sonucu çıkar. Sizin de bireysel vizyon ne işe yarar sorusunun yanıtına, daha başarılı olmak ve hedefe ulaşmak için önemlidir yanıtlarını almanız mümkün. Tamamen kişinin hedefine odaklanmasını sağlayacak ve ulaşması için de yollar açacaktır. Farklı yollar belirlemek, azimle denemek için iyi bir sonuç olacaktır.
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

Forum İstatistik

Konular
434
Mesajlar
2,161
Kullanıcılar
286
Son üye
Atakan
Üst