Sümeyye

Well-known member
Katılım
13 Eyl 2019
Mesajlar
54


“Ey Rabbim Beni ve soyumdan gelenleri namazı devamlı kılanlar eyle. Ey Rabbimiz duamı kabul et...
( İbrahim-40 ) ÂMİN
 

Sümeyye

Well-known member
Katılım
13 Eyl 2019
Mesajlar
54
Namaz ; Umuttur !
Namaz ; Kalbin Yegane Derdidir !
Namaz ; Tozlu Seraplarda , Harap Olmuş Turabların Hayallerin Ürpermesidir
Namaz ; Davalının Davası’dır
Namaz ; Gelene Asr , Gelene Fâtihadır !

KAHRAMAN ARAZ
 

Sümeyye

Well-known member
Katılım
13 Eyl 2019
Mesajlar
54
Rahman ve Rahim (Olan) Allah'ın Adıyla..
''Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.''

(Hucurat Suresi:10)
 

Sümeyye

Well-known member
Katılım
13 Eyl 2019
Mesajlar
54
Bir güzel çehreyi hayânın gül rengine bürünmüş gördükçe, mehtap bile gözümün önündeki o şafaktan aydınlanır. Pembe bir nur sevilmez mi bir güzel yüzde ? Örtünün rengi, bir kadının en büyük ziynetidir."
 

Sümeyye

Well-known member
Katılım
13 Eyl 2019
Mesajlar
54
Namaz, sancıma ilâç, yanık yerime merhem;

Onsuz, ebedi hayat benim olsa istemem!

Necip Fazıl Kısakürek
 

Sümeyye

Well-known member
Katılım
13 Eyl 2019
Mesajlar
54
Namaz aşık işi değil, aşk’ın kendisidir.
Sevdâlı yüreklerin duâsı, sadece sen’den istiyorum diyebilenlerin işidir.

Kahraman Araz
 

Sümeyye

Well-known member
Katılım
13 Eyl 2019
Mesajlar
54
Namaz kilmayan birisi banada dua et diyorsa, ona edecegim tek dua var.
"Rabbim seni de huzuruna kabul edip, secde etmeyi nasip etsin" olur.
 

Sümeyye

Well-known member
Katılım
13 Eyl 2019
Mesajlar
54
Veysel Karani Hazretlerine sorarlar;

“Nasılsınız?”

Cevap manidardır;
...
“Akşama çıkıp çıkamayacağını bilemeyen bir insan
nasıl olursa.”

Sevenleri ısrarla kendisinden bir nasihat duymak isterler..
gülümser ve sorar;

-ALLAH’ı bilir misiniz?

-Evet biliriz…

-Öyleyse başka şey bilmeseniz de olur.

-Efendim bir nasihat daha…

-ALLAH sizi bilir mi?

-Elbette bilir.

-Öyleyse başkaları bilmese de olur
 

Sümeyye

Well-known member
Katılım
13 Eyl 2019
Mesajlar
54
Bismillahirrahmanirrahim

Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma.

Çünkü sen ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına
...
girebilirsin.

(İsra Suresi, 37. Ayet)
 

Sümeyye

Well-known member
Katılım
13 Eyl 2019
Mesajlar
54
Namazınızı dosdogru kılın
zekatınızı verın ve her işinizde Allaha sarılın.
Sızın dostunuz odur...

Hac suresı, 78
 

Sümeyye

Well-known member
Katılım
13 Eyl 2019
Mesajlar
54
Çocuklarınıza İbadet Duygusu Aşılayınız

Çocuklarınıza ibadet duygusu aşılayınız. Onlara nasıl namaz kılacaklarını, nasıl oruç tutacaklarını öğretiniz.

Mu âz İbn Abdullah İbn Hubeyb el-Cühenî nin rivayet ettiği bir hadiste Allah Rasûlü(sav) şöyle buyuruyor:

“Sağını solundan ayırt etmeye başladığında çocuklara namaz kılmayı emredin.”

[Sünen-i Ebu Davud, Salât (1/ 335). Hadis, isnadı hasen olan bir hadistir. (Camiu l-Usûl Fî Ahâdîsi r-Resûl 5/ 188).]

Allah a kulluğun ifadesidir. Gerçek mânâda Allah a kul olmak, başka bir şeye kul olunamayacağının ilanıdır. İbadet, yaratılış gayemize uygun hareket etmektir.

Bu şuur insanlar arasında yayıldığında, gerçek saadet devirleri yaşanmış, hayata huzur ve saadet hakim olmuştur. Yeryüzünde bereket artmış, ilim, irfan yaygınlaşmış, insanî değerler yerli yerini bulmuştur.

İbadet şahsı arındırır, basîreti artırır, insanı çirkinliklerden korur.

Çocuklara küçük yaşlardan itibaren ibadet duygusu aşılanmalı, bilgisi verilmelidir. Rabbimizin Rasûlü'ne(sav), onun şahsında hepimize hitap ettiği şu emr-i celîline dikkat ediniz ve taşıdığı mânâ derinliği üzerinde iyi düşününüz:

“Âilene namazı emret; kendin de bütün titizliğinle onu edâya sabret.”

(Tâhâ Suresi 20/ 132)
 

Sümeyye

Well-known member
Katılım
13 Eyl 2019
Mesajlar
54
İmkanım yoktu deme.
Kendine doğruyu söyle.
"Üşendim" de.. "Tembellik ettim" de..
Ama imkanım yoktu deme.
İMAN en büyük imkandır..
 

Sümeyye

Well-known member
Katılım
13 Eyl 2019
Mesajlar
54
Dileklerinizi, farz namazların üzerine yazın..

- Abdullah ibni Mesud (r.a.)
 

Sümeyye

Well-known member
Katılım
13 Eyl 2019
Mesajlar
54
Namaz ile sonuçlanmamış iman;
Vefasızlığa uğramış Aşk gibidir...!

- İbrahim Tenekeci -
 

Sümeyye

Well-known member
Katılım
13 Eyl 2019
Mesajlar
54
Namaz kıldığında bir daha namaz kılmayacakmışsın gibi kıl.

Hz.Ubbâde (r.a)
 

Sümeyye

Well-known member
Katılım
13 Eyl 2019
Mesajlar
54
Bize doğru yolu gösteren, bizi kötülüklerden alıkoyan namaz, beş vakitte kılınır. Halbuki âşıklar, daima namazdadırlar!
O gönüllerindeki aşk, başlarındaki ilahî sevgi ne beş vakitle yatışır, ne de beş yüz bin vakitle geçer gider!

Hz. Mevlana (k.s.)
 

Sümeyye

Well-known member
Katılım
13 Eyl 2019
Mesajlar
54
Bir camiye, mescide girdiğimde namaz kılan gençleri seyretmek beni çok mutlu ediyor. Namazına önem veren, bu kirlenmiş çağda günahlara karşı namazı kendine kalkan kılan her gencin alından öpmek gerek…

Adem Özköse
 
Üst