PVC Genel Bilgi


PVC Genel Bilgi

PVC Genel Bilgi


PoliVinilClorür adı verilen PVC bir plastik türüdür. Kullanım alanı oldukça fazla olan bu malzemenin içerisinde farklı katkı maddeleri bulunmaktadır. Temel olarak etilen ve klorürden oluşan PVC çok farklı özelliklere sahip olmakta ve PVC genel bilgi konusunda araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bir plastik türü olmasının yanında bir plastikten farklı özelliklere sahiptir. İlk olarak 1920 yılında üretilen PVC bu tarihlerde çok fazla kullanılamamıştır. Fakat 1930 yılından sonra PVC’den üretilen yeni ürünler giderek yaygınlaşmış ve özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında bu durum adeta zirveye çıkmıştır. Yapılarda kullanılan geleneksel malzemelerin yerini giderek PVC’ler almaya başlamıştır. Bir noktadan sonra ise yapıların temel elemanlarına dönüşen bu malzeme birçok alanda etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır.

PVC genel bilgi olarak en kısa verilebilecek bilgilerden bir tanesi sert plastiktir. Normal plastiklere göre daha sert olan bu madde daha fazla dayanıklılığa sahiptir. Bundan dolayı da farklı ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır. PVC kullanılarak kapı, pencere ve benzer ürünler üretilmekte ve bunlar binaların farklı noktalarında kullanılmaktadır. Bu ürünlerin plastik malzemeden yapıldığı için sıvı temasında kabarma gibi bir sorun yaşanmamaktadır. Bilindiği gibi ahşap malzemelere temas eden sıvılar, ahşabın kabarmasına neden olmakta ve bu da ürünlerin ömürlerini kısaltmaktadır. Plastiklerin sıvıdan etkilenmemesi çok önemli bir avantaj olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca bu özelliğinden sıvı ile bu ürünler rahat bir şekilde temizlenebilmektedir. Bu da çok önemli bir avantaj olarak dikkat çekmektedir.

PVC genel bilgi konusunda verilebilecek bilgiler genel olarak yukarıdaki gibidir. Bu ürünlerin içerisinde yer alan maddeler plastiklerin yeni özellikler kazanmasına neden olmaktadır. Söz konu maddelerden bir tanesi olan klorür ateşe karşı dayanım sağlamaktadır. Bu da ateşin PVC üzerinde ilerlemesine engel olmaktadır ki plastiklerin kolay yanabilme özelliğinin yanında bu durum son derece önemlidir. Olası yangın durumlarında binaların güvenliği ve daha az hasar alması açısından bu özellik çok ciddi avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca PVC diğer plastik malzemelere nazaran çok daha büyüktür ve bu da geri dönüşüm konusunda avantaj sağlamaktadır. Doğanın temiz kalması açısından bu özellik çok önemlidir.
 

Üst