PVC ve izolasyon nedir? Arasındaki ilişki nedir?PVC VE İZOLASYON NEDİR? ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?​


PVC, günlük hayatımızın vazgeçilmez kimyasal maddeleri arasında yer alan ve yoğun bir kullanım alan sahip olan maddedir. Günlük hayatta, ameliyat eldiveni, kredi
Kartı, kan torbası, otomobil döşemesi, PVC kapı ve PVC pencere üretiminde kullanılmakta olan ve bu sayede hemen herkesin asli olarak ihtiyaç duyduğu bir ham
Madde olduğu anlaşılmaktadır. Tabi bu saymış olduğumuz mamül haldeki ürünlerin sayılan özelliklere kavuşması da bir diğer kimyasal katkı, alaşım ya da katkı
Malzemeleri vasıtasıyla mümkün olmaktadır.

İZOLASYON NEDİR?​


Mevut bir yapının ilk kullanıldığı andan itibaren, zaman karşı ve maddesel özelliği itibariyle bir takım özelliklerinin kaybedilmesinin önüne geçmek ve ürünün sağlıklı ve
Etkin olarak tekrar kullanılmasını sağlamak maksadıyla, kullanılan ve bir anlamda mevcut malzemeye dış cephe sağlanmasıdır. Bu sayede, mamülün yeni gibi olması,
Ayrıca uzun vadede oluşabilecek ve ürünün kalitesinin düşürecek ve hatta kullanılmasına mani olabilecek etkilere de engel olmaktadır. Ürünün terlemesine mani olur,
Mantar ve küf ile paslanma oluşumuna fırsat verilmez, izolasyon ile sıcak-soğuk hava geçişlerinde problem yaşanmaz.

PVC VE İZOLASYON​


PVC mamülü olan pimapen izolasyon sayesinde kullanıcı memnuniyeti atmakta, kullanım ömrü sağlıklı bir şekilde uzamaktadır. Mesken ya da diğer yapılar için günümüzde
izolasyon yaptırılması yüksek oranda rağbet ve talep görmektedir. Bu sayede en basit olarak mahremiyet ilkesi korunabilecek (çünkü bu sayede ses yalıtımı da sağlanır) bu
Özelliği yanında ısı yalıtımı da sağlıklı bir şekilde yapılabilecektir. Ayrıca bu sayede enerjinin de tasarruflu bir sayede tüketimi mümkün olabilecektir. Ancak bu hususta dikkat
Çeken unsur, komple bina izole edilirken PVC ürünü olan pimapen lapı ve pencerelerin de göz ardı edilmemesidir. Ancak bu sayede tam anlamda bir koruma ve amaca ulaşma
Mümkün olacaktır. Kullanıcı memnuniyeti sağlanabilecektir. Bütün unsurları ile izolasyonun tam ve sağlam yapılmış olan yapılarda, ısı ve ses ile yalıtım tam anlamıyla teminat
Altına alınmış olacaktır. Bu sayede eve su girişi de mümkün olmayacağından hareketle rutubet hususunu da büyük oranda halledilecektir.
 

Üst