Riyakarlık Halleri

Editör

Editör
Katılım
13 Eyl 2019
Mesajlar
302
Tepkime puanı
51
Hz. Ali r.a. şöyle der:

Riyakârlar şöyledir:

Tek başına kaldığı zaman tembellik eder, ibadette gevşeklik gösterir ve nafile namazları oturarak kılar.
İnsanlarla beraber olduğu zaman tekrar canlanır, canla başla amel eder.
Biri kendisini methettiğinde daha fazla amel ve ibadet eder. Yerdiğinde ise amellerini azaltır.Tenbîhu’l-Muğterrîn

 


Katılım
12 Haz 2020
Mesajlar
25
Tepkime puanı
17
Şöhret, mal-mevki için ibadet yapmak riyâdır. Riyâ ile yapılan amellere sevap verilmez. Her Müslüman ibadetlerini Allâhü Teâlâ'nın emri olduğu için yapmalıdır. İnsanlar görsün de bana ne kadar iyi adam desinler diye amel işlemek riyâ yapmaktır. Gizli sadaka vermenin çok faziletli olduğu, nafile amelleri herkesin içinde sürekli anlatmanın ve kendini övmenin uygun olmadığı herkes tarafından bilinir.
 
Katılım
12 Haz 2020
Mesajlar
45
Tepkime puanı
18
Âyet ve hadislerde bildirilen mânevî tehlikeleri dolayısıyla ahlâk ve tasavvuf kaynaklarında riya konusuna özel bir önem verilmiştir. Riya konusunu sistemli bir şekilde ele alan ilk âlimlerden Muhâsibî, er-Riʿâye li-ḥuḳūḳıllâh adlı eserinde konuya geniş bir bölüm ayırmış (s. 153-306); riyanın tanımı ve mahiyeti, çeşitleri, niyet, ihlâs ve hayâ ile ilgisi, riyakârlığın psikolojik sebepleri, ahlâk bakımından zararlı sonuçları, riyakârlığın alâmetleri gibi hususlar üzerinde durmuştur. Muhâsibî riyanın ağır ve hafif derecelerinin bulunduğunu belirtir. Ağır olanı, kulun Allah için yapılması gereken ameli insanlara gösteriş için yapması, hafif olanı da sırf Allah için yapılması gereken ibadeti hem Allah’ın hem kulların hoşnutluğunu kazanmak için ifa etmesidir (a.g.e., s. 163-178).
 
Üst