Kur’an- ı Kerim’i Sevmenin Tadı

Kur’an- ı Kerim’i Sevmenin Tadı 

Kur’an- ı Kerim tüm İslam alemine indirilen ve Müslümanların kitabı olduğundan Kuran sevgisi imanın gereğidir. Kur’an- ı Kerim’i seven bir Müslüman yaratan Rabbini ve O’nun kutlu peygamberlerini, ailesini, kendisini ve Kur’an’ın anlatmış olduğu tüm güzellikleri seviyor demektir.

Kur’an Sevgisinin Önemi

Kur’an- ı Kerim sevgisi Allah’ın kitabına karşı olan en önemli görevlerden biri olduğundan dolayı bütün Müslümanlar Kur’an’ı çok fazla sevmekte ve büyük değer vermektedir. Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur; ‘’ Allah, bu kitap sebebi ile yani Kur’an’a uydukları için bazı milletleri yükseltir ve yine bu kitapla yani Kur’an’a uymadıkları için bazı milletleri alçaltır.’’ demiştir. Gönülden muhabbet duymak, çocuklara, yeni yetişen nesle ve bütün gençliğe Kur’an’ı sevdirmek çok önemli bir konudur. Özellikle sevdirmek için gerekli olan alt yapıyı hazırlamak çok önemlidir. Genç nesli küçük yaştan itibaren Kur’an sevgisi ve saygısı ile yetiştirmek en önemli görevlerden biridir. Kulluğu öğreten, imanı aşılayan, ahiret hayatına hazırlanmak ve anlatan kitabımız aynı zamanda dünyanın nurlanmasına ve yaşama yaşam katan ölümsüz ulvi ölçülere işaret etmektedir. Şefkat, sevgi, rahmet, adalet, iyilik, kardeşlik ve bunun gibi pek ok önemli konuları Kur’an hayatımıza gerçek anlamları ile anlatmaktadır.

Kur’an Okumak

Allah’ın tüm İslam alemine indirmiş olduğu ve imanın kılavuzu olan Kur’an- ı Kerim’i okumak Allah sevgisi ve Rasullullah aşkının en önemli gereğidir. Kitabımızı okumak ruhun manevi gıdası, kulluğun gerçeği olmaktadır. Ayrıca Kur’an okumak Allah Rasulüneve ümmetine verilen ilahi bir emir olmaktadır. Bir mümin her gün Kur’an okumalı ve kitabın emirlerini uygulaması gerekmektedir. Kur’an okunmayan bir gün karanlık bir gündür.

Kur’an ile birlikte zaman geçiren bir Müslüman için o saatler nurlu, bereketli, aydınlık saatlerdir. Hatta kitabın düzenli olarak her gün okunması kişinin kıyamet günü yalnız kalmayacağı anlamına gelir ve Allah’ın huzurunda sevgili dostuna şefaatçi olacaktır. Kur’an sevgisi ile büyüyen bir kişi her zaman huzurlu ve maneviyatı geniş olan bir insan olarak yetişecektir. Kitabı seven her şeyi sever ve değer verir.

Yorum yapın