Kur’an Sevgisi İmanın Gereğidir

Kur’an Sevgisi İmanın Gereğidir

Müslümanların rehberi olan Kur’an-ı Kerim, doğru yolu gösteren Allah kelamı yüce bir kitaptır.

14 yüzyıl boyunca değişmeden günümüze kadar gelen Kur’an-ı Kerim bu özelliğiyle diğer semavi kitaplardan da ayrılmaktadır. İçerisinde anlayanlar için binlerce mucize barındıran yüce kitabımızı sevmek, anlamak ve anlatmak bizlerin borcudur. İşte bu nedenle sizlere Kur’an-ı Kerim’i neden sevmemiz gerektiğini detaylı bir şekilde aktaracağız.

Kur’an’ı Neden Sevmeliyiz?

Peygamber Efendimiz Kur’an ahlakına sahip bir peygamber olarak tüm hayatını bu düsturlar çerçevesinde devam ettirmiştir. Öyle ki bir hadisi şerifinde Allah’ın Kuran’a uyan milletleri yükselttiğini uymayanları ise alçalttığını ifade etmiştir. Bu derece önemli bir yere sahip olan Kur’an-ı Kerim günümüzde duvarlarda asılı bir süs ya da ölülere okunan bir kitap hükmüne bürünmüştür. Mehmet Akif Ersoy ise bu konuyu şu dizelerinde çok güzel özetlemiştir.

“İnmemiştir hele Kuran şunu hakkıyla bilin

Ne mezarlıkta okunmak ne fal bakmak için”

Maalesef ki günümüzde halen daha Kur’an-ı Kerim tam da bu dizelerde olduğu gibi kullanılmaktadır. Oysa ki sonsuz mucizeleri bünyesinde barındıran ve Allah Kelamı olan yüce kitabımız hayatımızın tüm anlarında bizlere rehber olmalıdır.

Kur’an-ı Doğru Anlamak

Kur’an-ı Kerim’i sevmek kadar doğru anlamak da önemlidir. Zira pek çok tefsirci Kuran’ın hikmeti gereği aynı ayetlerden pek çok anlamlar çıkarmışlardır. Bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken ayetlerin bazılarını kötü emelleri için alet eden kesimler de bulunmaktadır. Dolayısıyla ayetleri bütüncül ele almalı ve doğru kaynaklardan beslenilmelidir.

Bazı kimseler helal ve haramın Kuranı Kerim’den ibaret olduğunu iddia ederek hadis ve sünnetlere bakmamaktadır. Ancak bu açıkça bir sapkınlıktır zira Peygamber efendimiz (SAV) bizzat kendisi veda hutbesinde insanlara 2 emanet bıraktığını ifade etmiş ve bunlara sarılmaları durumunda kurtulacaklarını müjdelemiştir. Bunlar ise Kuran ve sünnettir. İşte bu derece önemli olan bir konuda dengeyi hassas bir şekilde sağlamalıyız. Kur’an-ı Kerim içerisinde bulamadığımız hususları sünnet ve hadisler ışığında değerlendirmeli ve bu şekilde bir çıkarımda bulunmalıyız. Aksi takdirde sıratı müstakimden ayrılmak gibi büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz.

Yorum yapın