Kuran Sevgisi Yanlış Anlaşılmamalı

Kuran Sevgisi Yanlış Anlaşılmamalı

İmanın şartlarından biri de kur’an-ı kerime imandır. Ancak sadece iman etmekle kalınmamalı kuran sevgisi kalplere aşılanmalıdır.

Kuran En İyi Rehberdir

Kuran yol gösterici olması nedeniyle Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. Bu yüzden ramazan ayında çokça kuran okumak neredeyse bir gelenek halini almıştır. Ancak kuran, müminin en büyük ışığıdır. Sadece bir aya sığdırılmamalı ve her an, her fırsatta okunmalıdır. Kuranı sadece Arapçası ile okumakla yetinilmemelidir. Arapça kuran okumak verdiği his ile kalbi doyurur. Ancak maalesef anlamak mümkün olmadığı için akıl nasibini alamayacaktır. Hem akıl ile hem de kalp ile kuranı anlamak hissetmek için mutlaka kuran tefsiri de okunmalıdır. Böylece kuranın eğriyi doğruyu ayırma özelliği en iyi şekilde fark edilecektir. Kuranı anlamak aynı zamanda Allah’ı anlamak ve hikmetlerini görmektir. Bu sebeple farz ibadetlerden olmadığı gerekçesi ile kuran terk edilmemelidir.

Kuran’a Saygı

Toplumumuzda dini değerlere karşı büyük bir saygı vardır. Bu saygı gereği kuran da baş üstünde tutulur ve en ufak bir saygısızlık yapılmaz. Hatta özel dantelli kılıflarla baş köşelerde saklanır. Kuranı sevmek, çokça okumakla ve anlamakla olur. Kapağı dahi açılmamış bir kitabın baş üstünde tutulması onu putlaştırmaktan öteye gidemeyecektir. Hakiki mümin yeri gelir kuranı yastık yapar, ancak asla okumaktan geri durmaz.

Kuran’ı öpmek, sarılmak, en yüksek yerde saklamak tabiî ki doğrudur. Ancak kurana sadece bir nesne muamelesi yapılmamalı ve Allah kelamı olduğu unutulmamalıdır. Örneğin Hazret-i Ömer ve Hazret-i Osman da kuranı öper ve bağrına basardı. Ancak bunu yaparken “Rabbimin ahdi, Rabbimin apaçık fermanı!” demekten geri durmazlardı. İşte bu örnek saygı duyulanın kağıt yığını değil, bizzat Allah kelamı olduğunu göstermektedir. Yoksa kuranı baş üstünde taşıyıp, ayeti çiğnemek Müslümanlıkla bağdaşmayacaktır.

Sahabenin Kuran sevgisi irdelendiğinde sevginin kaynağının Allah olduğu görülecektir. Ümmü Eymen radıyallahu anha, Hz. Muhammet’in vefatında ağlarken ‘Hz. Peygamber nasıl olsa vefat edecekti. Fakat ben kesilen vahiy için ağlıyorum’ diyerek saygı ve sevginin Allah kelamına olduğunu göstermiştir. Peygamberin vefatı gibi elemli bir olayda dahi Allah kelamını düşünmektedir.

Yorum yapın