Livata çok büyük günahtır

Livata (homoseksüellik) çok büyük günahtır

Livata, günümüzdeki ismiyle homoseksüellik; erkeğin erkekle cinsi birliktelik yaşaması ve erkeğin erkekle cinsi anlamda tatmin olmaya çalışmasıdır. Geçmiş ümmetler içinde Lut A.S’ın peygamber olarak gönderildiği kavim arasında yaygınlaşmış olan bu fiil bir kavmin helak olmasına sebep olmuştur. Lut A.S. zamanında yaşanan homoseksüellik ne ise şimdi yaşanan durum bundan kat ve kat daha fazladır. Ancak peygamberimize Cenab-ı Hakkın söz vermesi üzerine toplu helak bu ümmetten kaldırıldığı için şimdiki insanların başına böyle bir yere geçirilme, büyük bir azapla yok edilerek helak olma durumu yaşanamamaktadır.

Lut kavmi hakkında A’raf suresi 80 – 81. Ayetler şöyledir: “Lut’u (gönderdik). Hani o kavmine: “sizden evvel, alemlerden hiç birinin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz?” demişti.
“çünkü siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Meğer siz haddi aşan bir kavim imiş siniz.”

Livata (homoseksüellik) günah bakımından zinadan daha ağır bir günahtır ve cezası da zinadan daha ağır olacaktır. Nitekim zinanın hükmü bellidir. Zina eden kişiler bekarsa 100 sopa vurulur, yok eğer evli ise taşlanarak recm edilirler (yani taşlanmak suretiyle öldürülürler). Ancak livata (homoseksüelliğin) cezası bu şekilde değildir. Homoseksüellere dünyada verilecek olan ceza hakkında İslam uleması ihtilaf etmiştir.

Livata edenlere verilecek cezalar
İslam uleması livata günahını işleyenlere verilecek cezalar hakkında ihtilafa düşmüşlerdir. Bu günahın cezası olarak ortaya çıkan cezalar şunlar olmuştur.
Homoseksüel kişi zina günahında olduğu gibi recm edilmelidir (halkın gözü önünde taşlanarak öldürülmelidir)
Homoseksüel kişi yakılarak öldürülmelidir.
Homoseksüel kişi yüksek bir uçurumdan aşağı atılarak öldürülmelidir.
Homoseksüel kişi yüksek bir uçurumun altına konulup uçurumun tepesinden üzerine büyük bir kaya parçası atılarak öldürülmelidir.
Bazı ulemaya göre ise ona (homoseksüel kişiye) dünyada verilecek hiçbir ceza yoktur. Çünkü bu o kadar büyük bir günahtır ki, dünyada verilecek hiçbir ceza işlediği günahın karşılığı olamaz. Bu nedenle onun cezasını Allah’ın vermesi üzerine cezası ahirete bırakılır.

Özellikle Avrupa ve Amerika’dan yayılan bu günahtan Cenab-ı Hak tüm ümmeti Muhammed’i muhafaza buyursun.

Yorum yapın