Melek Sevgisi

Melekler Sevgisi

İmanın şartlarından olan meleklere iman aynı zamanda melek sevgisi de gerektirir, Allah’ın günahsız kullarını her Müslüman sevmelidir.

Meleklerin Eşsiz Özellikleri

Kusursuz olan melekler, kusurlu olan insanoğlu tarafından anlaşılmakta zorlanmaktadır. Cinsiyeti olmayan, doğmayan, doğurmayan, evlenmeyen ve nurdan yaratılan melekler Allah’a sonsuz itaat eder. Yemek, içmek gibi insani faaliyetleri yoktur. Sadece ibadet eder ve Allah’ın emirlerine uyarlar. Günah işleme iradeleri yoktur. Bu yüzden de cennet ya da cehennem gibi ödül ya da cezalara tabi değildirler.

Yaratıcının emir ve talimatlarını yerine getirenler meleklerdir. En bilinenler 4 büyük melek olsa da daha sonsuz melek çeşidi vardır. Kiramen katibin, munker ile nekir, hamelei arş gibi çeşitli görevleri yapan çok sayıda melek vardır.

Allah’a Tam İtaat

Kur’an’da “Belki onlar, Allah’ın şerefli kullarıdır. Onlar Allah’ın sözünden önce söz söylemezler ve O’nun emrettiklerini (hemen) yaparlar.” (Enbiya, 21/26-27) denilmektedir. Ayrıca başka bir yerde de “Onlar, Allah’ın emirlerine (isyan edip) karşı gelmezler ve emrolundukları şeyleri (aynen) yaparlar.” (Tahrim, 66/6) denir. Bu ayetler meleklerin Allah’a ne kadar sadık olduğunu kanıtlar.

Görüldüğü gibi melekler sadece iyi ve güzel özelliklerden ibarettir. Allah’ın varlığına delalet ederler. İşte bu yüzden her mümin için meleklere iman ve melekler sevgisi farzdır.

 

En İyilerin Simgesi Melek

Toplumsal olarak da melekler en iyi en olumlu özelliklerle özdeşleşmiştir. Çok iyi bir insanı tarif ederken melek gibi demek bunun bir örneğidir. Melek olmak, bir insanın ulaşamayacağı en iyi üstünlüktür. Hatta bu yüzden melek sıfatı ile en çok bağdaşan annelerdir. Evlatlarına sonsuz sevgi, merhamet, emek ve fedakarlıkla bağlı olmaları meleklere benzetilir. Anneler bebekleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazırsa, melekler de Allah’tan gelen her emri yerine getirmeye hazırdır. İşte bu yüzden melek benzetmesi en iyi olan ile özdeşleşmiştir.

Meleklere iman nasıl ki imanın şartı ise melekleri sevmek imanın gereğidir. Allah yarattı diye günahkâr insanlar bile sevilmeliyken, günahsız olan melekleri sevmemek İslam’ın ruhuna aykırıdır. Allah’ı sevmenin bir yansıması olarak o’nun yarattığı melekler de sevilmelidir.

Meleklerin Özellikleri

Bizi koruyup kollayan pek çok melek bulunmakta ve her birinin de farklı farklı özellikleri olmaktadır.

İslam denildiği zaman islamın içerisinde yer alan nurani varlıkların da melekler olduğunu belirtebiliriz. Nurdan yaratılmış olan melekler, yemek yemez, bir şey içmez ve uyku uyumaz. Hatta usanma, gençlik ya da ihtiyarlık gibi pek çok fillerden de arınmış olan nurani varlıklardır. Melekler kesinlikle yüce rabbimize isyan etmezler. Allah tarafından verilen tüm görevleri yerine getirirler. Verilen görevlere asla karşı çıkmazlar. Meleklerin Özellikleri hakkında bilgi edinmek ve meleklerin nasıl şekilde olduklarını bilmek isteyenlere şu şekilde açıklama yapmamız mümkündür.

Allah’a İsyan Etmezler

Meleklerin en önemli özelliklerinden birisi de yaratıcımıza kesinlikle isyan etmezler. Yüce Rabbimizin emrinden çıkmazlar. Rabbim hangi iş için yaratmışsa o işi yaparlar.

Melekler Nurdan Yaratıldı

Melekler tamamen Allah’ın nurundan yaratılmıştır. Onlarda açlık, uyku, kin, isyan, yaşlanma ve gençlik gibi değişimler olmaz.

Melekler Süratli ve Güçlüdür

Meleklerin en önemli özelliklerinden birisi de hem süratli hem de güçlü olmalarıdır. Allah melekleri kanatlı olarak yaratmıştır. Fakat kanatları mahiyeti ile ilgili olarak kesin bir bilginin söz konusu olmadığını söylemek mümkündür.

Melekler Allah’tan Gelecek Yetkiyle Farklı Kıllığa Girebilir

İnsanoğlundan çok farklı şekilde yaratılmış olan melekler Yüca rabbimiz tarafından gelen emir doğrultusunda farklı bir kılığa girebilir. Bazen bir hayvan bazense bir insan kılığında bile olunabilir. Öyle ki bu özellikle ilgili olarak bir rivayet bulunur. Cebrailin insan kılığında Hz. Peygamberimizin yanına gittiği bilinmektedir.

Melekler Görünmez

Melekleri görmemiz mümkün değildir. Anca kendisi dışında başka bir kılığa girerlerse görmemiz mümkün olabilir. Aksi taktirde farklı görevlerde olan birçok melek bulunur. Onları canlı bir şekilde görmemiz ise ne yazık ki mümkün değildir.

Melekler Gaybı Bilen Varlıklar Değildir

Melekler ile ilgili olarak bilinmesi gereken bir diğer öneşmli özelliklerden birisi de gaybı kesinlikle bilmezler. Gaybı bilen ise yalnızca Yüce rabbimizdir. Olacakları kesinlikle Yüce rabbimizden bir başkası asla bilemez. Çünkü yeri ve göğü yaratan ve hemen her şeyi de bilen Allah’tır.

“Melek Sevgisi” üzerine bir yorum

  1. Meleklerden birini bile sevmeyen Allah’ı sevmiyor demektir. Meleklere filozofların, Batılıların söylediği gibi değil, dinimizin bildirdiği gibi inanmak lazımdır. Özellikle yabancı filmlerde melekler -hâşâ- kız şeklindeymiş gibi lanse edilmekte, bu yanlış fikir insanlara aşılanmaktadır. Bir de kanatlı canlı resimleri çizerek bunların melek resmi olduğununu söyleyenler vardır. Meleklerin kanatları olduğu bir gerçektir ve bu husus iman kitaplarında bildirilmiştir. Fakat onların nasıl kanatlara sahip olduğunu biz bilemeyiz ve bunu resmetmek, “bakın işte melek böyle bir şeydir” demek asla doğru değildir. Bazıları da Azrail ismiyle -hâşâ- alay etmekte, sevmediği kişilere ‘Azrail gibisin’ demektedir. Oysa meleklere hakaret etmenin insanı dinden çıkaracağı unutulmamalıdır.

Yorum yapın