Mut’a Nikahı

muta-nikahi.jpg

MUT’A NİKAHI

Mut’a nikahı; bir erkeğin bir kadını belirli bir süreliğine (az veya çok) belirli bir mal veya menfaat karşılığında nikahlamasıdır ki, esasen bir metres hayatı olan bu nikah şekli dinimizce kesin olarak haramdır. Peygamber efendimiz zamanında iki defa helal kılınıp iki defa haram kılınan ve ikinci haramlıkla ebediyen haram olan bir nikah şeklidir. Mut’a nikahının haramlığı hususunda rivayet edilen hadis-i şeriflerin çoğunu Hazreti Ali efendimiz rivayet etmesine karşın bu nikahın caiz olduğunu savunanlar Hazreti Ali efendimize aşırı bağlılık iddiasında bulunan Şia ve Rafizi taifesidir.

Mut’a nikahı İslam dini gelmezden önceki cahillik döneminden kalma bir adettir. İslam dininin ilk zamanlarında aynen içkinin ve bir takım haramların tedrici surette haram kılınması ve mut’a nikahı da birden haram kılınmamıştır. Uzun süreli harp dönemlerinde askerlerin bir takım zaruri ihtiyaçları nedeniyle izin verilmiştir. İlk izin Hayber fethinden önce verilmiş ve zafer günü haram kılınmıştır. İkinci defa da Mekke’nin fethinden önce izin verilmiş ve fetihten üç gün sonra ebedi olarak haram kılınmıştır.

Şia ve Rafizilerin dışında tüm İslam mezhepleri tarafından haramlığı kesin olarak kabul edilen bu nikah türü hakkında peygamber efendimizin bir hadis-i şerifi şu şekildedir; “

Ey insanlar, ben müt’a nikahı ile kadınlardan faydalanmanız için size izin vermiştim. Şüphe yok ki, Allah kıyamet gününe kadar, bunu muhakkak haram kılmıştır. Kimin yanında bunlardan bir kadın varsa hemen onun yolunu açsın, (göndersin) onlara vermiş olduğu şeylerden hiçbir şeyi geri almasın” (Müslim)

Yorum yapın