Sahabelerin Peygamber Sevdası

Sahabelerin Peygamber Sevdası 

Peygamber Efendimiz (SAV) hem insani cihetiyle hem de resullük cihetiyle insanların takdirini kazanmış ve en yüksek derecedeki muhabbetlerine muhatap olmuştur.

Hiç şüphesiz bu muhabbeti ve sevgiyi doruk noktalarda yaşayanlar sahabe efendilerimiz olmuştur. Peygamberimizin tabiriyle birer yıldız olan sahabelerimiz, muhabbetleri ile bizlere de yol göstermişlerdir. Allah’a duyulan sevginin önemli bir parçası olan peygamber sevgisinin sahabelerde nasıl tecelli ettiğini görmek isterseniz birkaç menkıbe ile konuyu irdeleyelim.

Zaferlerin Kaynağı Peygamber Sevgisi

Katıldığı tüm savaşlardan muzaffer bir komutan olarak çıkmayı başaran Halid Bin Velid (ra) bu başarısını peygamberimize olan muhabbetine bağlamaktadır. Öyle ki Yermuk savaşının sona erdiği gün Halid Bin Velid sarığını kaybetti ve askerlerine aramaları için talimat verdi. Askerler aramasına rağmen bir türlü sarığı bulamadı. Bunun üzerine ikinci defa talimat verdi ve bu sefer sarık bulundu. Askerler sarığın oldukça eski olduğunu gördüler ve bu kadar eski bir sarığı niye ısrarla arattığını Halid Bin Velid’e sordular. Peygamber sevdalısı komutanın cevabı ise tüm herkesi hayran bıraktı. Halid Bin Velid, o sarığın içerisinde peygamber efendimizin saç tellerinin bulunduğunu söyledi ve peygamberimize olan bu muhabbeti sayesinde girdiği tüm savaşları kazandığını da ekledi.

Öyle ki sahabeler Peygamber efendimiz berberde tıraş olurken saç telleri yere düşmesin diye çaba gösterir ve dikkatli bir şekilde toplarlardı. Bu saç tellerini de bereket vesilesi olarak kabul eder ve saklarlardı.

Atalarımızın Peygamber Sevgisi

Sahabe efendilerimiz peygamber sevgisinde bizlere zirveyi göstermiştir. Sonrasında gelen Müslümanlar ise bu yol göstericilik ışığında yaptıkları işlerde peygamber sevgisini odak noktasına almıştır. Öyle ki atalarımız olan Osmanlılar da peygamber sevgisi konusunda büyük bir hassasiyet göstermişlerdir. Hicaz demiryolunu inşa ettiren II. Abdülhamit Medine’ye 50 kilometre kala raylara keçe döşettirmiştir. Böylelikle trenin sesinden peygamber efendimizin ruhaniyetinin rahatsız olmaması düşünülmüştür. Ayrıca tren istasyonları yapılırken de peygamberimizin dinlendiği yerlerin esas alınması kararlaştırılmış ve böyle de yapılmıştır. Bu üstün hassasiyet şimdilerde de peygamber sevdalıları tarafından uygulanmaya devam ediyor. Allah’a giden yolda peygamber sevgisinin vazgeçilmez olduğu kesindir.

ahabelerin Hz. Peygamber Sevgisi

Peygamber sevgisi hem bu dünyada hem de ahirette eşi benzeri olmayan sevgidir. Allah’ın kulları, Peygamberi görmeden eşsiz bir sevgi ile sever.
Peygamber efendimize olan eşsiz sevginin sınır tanımadığı bir diğer sevgi ise sahabelerin Hz. Peygamber sevgisi olarak bilinir. Sehabe, Hz. Muhammed’in meclislerinde bulunmuş olan kişilerdir. Onun söyleşilerini dinlemek ve davranışlarına tanıklık etmiş olan Müslümanlardır. Şüphesiz ki en çok Peygamber efendimizin sünnetlerini yaşamış, onu tanımış olan kişileri sevgisinin boyutunu tartışılmaz.

Peygamber Efendimizi Sevenler, İmanın Tadını Alır.
Hz. Muhammed sevgisi, Allah’a iman edenlerin ibadetinin tadını en yüce boyutlara taşır. İbadetin tadı, hadisi şeriflerle müjdelenmiştir.O’nu sevmenin ve getirdiği ilâhî mesajı tasdik etmenin gerekliliği vurgulanmıştır. Çünkü Allah ve O’nun elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)’i sevmek olgun imanın bir işareti olarak kabul edilmiştir.

Hz. Ömer’in peygamber sevgisi en özel şekilde açıklanıyor…
Nitekim bir gün Hz. Ömer, kendisinin elinden tutmuş olan Resûlullah’a, “Ey Allah’ın Resûlü, muhakkak ki seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum!” demişti. Hz. Peygamber, “Canımı elinde bulundurana yemin ederim ki beni canından da çok sevmedikçe olmaz!” buyurdu. Bunun üzerine Hz. Ömer, “Vallahi, şu andan itibaren seni canımdan daha çok seviyorum!” dedi. Bu söz üzerine Sevgili Resûl, “İşte şimdi oldu ey Ömer.” buyurdu. Buhârî, Eyman ve nüzür, 3

Sehabenin Peygamber Sevgisine Örnek
Hiç şüphesiz ki, Hz. Muhammed (sav) kendisine iman etmiş her sahabenin gönlünde mümtaz bir konuma sahip olmuştur. Onu gören, onunla aynı ortamda soluma şansı bulan herkesin Peygamber sevgisi, Allah’a daha da yakınlaşmasını sağlamıştır.
‘‘Öyle ki Muhammed sahâbîlerine bir şey emredince, o emri yerine getirmek için koşuşturuyorlar. Abdest aldığında artan abdest suyunu paylaşmak için birbirleriyle yarışıyorlar Konuştuğu zaman sahâbîleri seslerini onun yanında iyice alçaltıyorlar ve ona saygılarından dolayı gözlerini dikip yüzüne dikkatle bakamıyorlar. Şimdi, Muhammed size barış yolu gösterdi, bunu kabul edin!” Buhârî, Şurûti 15

Peygamber sevgisinin göstergesi o dönemde yaşayan kişilerin hareketlerinden anlaşılıyordu. Bizler ise dua ile efendimize olan sevgimizi gösteriyoruz, kalbimizde hissediyoruz.

Yorum yapın