Secde Etmenin Güzelliği

Secde Etmenin Güzelliği

Secde etmenin güzelliği İslam dininde ayrıca üzerinde durulan bir konudur. Namaz kılarken secde eden kişi Allah’a kendini yakın hisseder.

Secdenin Kelime Anlamı

Secde kelimesi sözlük anlamı olarak, boyun eğmek, tevazuuyla alnı yere koymak demektir. Kökende sucüd kelimesinden türemiş ve namazda burun, el ve avuç içleri, diz ve ayak parmaklarının yere değer halde kapanmayı ifade eder. Mescid kelimesi ise s-c-d harflerinden türeyen ve secde edilen yer anlamına gelen bir kelimedir. Müslümanlar, mescidde ibadet edebilmektedir.

Secde isteğe bağlı ve zorunlu olarak ikiye ayrılmaktadır. Birincisi, Allah’a secde etmek ve karşılığında bir müfakat olan secdedir. Bazı Kuran ayetlerinde bu anlamda secde etmek kullanılmaktadır. İkincisi ise, insanlar da dahil olmak üzere tüm canlı ve cansız varlıkların Allah’ın kanunlarını kabul etmesi, eğilmesi anlamına gelir. Er-ra’d 13/15 ayeti bu secde anlamıyla ilgilidir ve gökte ve yerde olan her şeyin sabah akşam istese de istemese de Allah’a secde ettiğini ifade eder.

İslam dininde, Allah’tan başkasına secde etmek haram olarak nitelendirilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak Kuran-ı Kerim yorumlayıcılarının çeşitli görüşlerini de bulmak mümkündür. EL-Hac, 22/18 ayetinde secde esnasında Allah’ın önünde var olan her şeyin secdeye kapandığı vurgulanmaktadır.

Namaz Kılarken Secde Etmek Ve Allah’a Yakınlık

Secde eden kişi, farz olan namazda gereken hareketleri yerine getirmiş olur. Bu secde hareketlerini yerine getiren kişi manevi açıdan tam olarak Allah’a yakın hissetmeli ve sadece imanla beraber bunu yapmalıdır. Bir kişi, Allah’ın bütün isim ve sıfatlarıyla bütün iman halinde bu secdeyi yerine getirirken başka bir kişi sadece namazın bir hareketi olarak secde edebilir. Namaz kılan kişinin secdesinin niteliği inanç gücüne göre değişebilmektedir.

Bazı yorumculara göre secde ederken insan, Allah’a manevi açıdan yaklaşma şansı bulur. Manevi açıdan en yoğun inanç duyguları Allah’a secde etmek için yapılan bu harekette gerçekleşir. Secde halindeyken dua eden kişiler, Hz. Muhammed S.A.V’nin bir önerisini de yerine getirmiş olur.  Bunu günde beş kere yapan kişi, kötülüklerden arınmaya yaklaşır. Kalpten inanarak secde etmek, Allah’ın bağışlamasını istemek de demektir ve bu yüzlere yansır.

“Secde Etmenin Güzelliği” üzerine bir yorum

  1. Secde etme nimetinden mahrum olan birçok insan vardır. Kimi gaflette olduğu için secde etmez, kimi fiziksel sorunları nedeniyle istese de secde edemez. Bir insanın secde etmeye engeli yoksa şükretmeli ve bol bol secde etmelidir. (namaz kılmalıdır.) Tilâvet secdesi ve şükür secdesi de gerektiği durumlarda yapılır. İlmihal kitaplarında bununla ilgili hükümleri öğrenmelidir. İnsan secdeyi de namazın diğer rükünlerini de huşu içinde yerine getirmeye çalışmalıdır. Tâdil-i erkâna riayet etmeli, secdeleri aceleye getirmemelidir.

Yorum yapın