allah aşkı nasıl hissedilir

  1. ikra

    Allah sevgisi nasıl olur?

    Allah sevgisi nasıl olur? Hz. Allah bütün âlemin yaratıcısıdır ve onun zatı bütün mükemmel sıfatlara sahip bütün noksan sıfatlardan uzaktır. Allah’a iman eden her mümin Hz. Allah’ı tanımalı ve onu sevmelidir. Peki, Allah sevgisi nasıl olmalıdır? Öncelikle kişi Allah’ı tanımalı ve sonun...
Üst