göz değmesi

  1. Editör

    Nazar İçin Okunacak Dua ve Anlamı

    İnsanı tesir altına alan, hasta eden bazı vak’alar vardır ki, tıp ilmi bunlar için kesin teşhise varamamıştır. Gerçek sebebi hakkında da açık bir bilgi verememektedir. İşte bunlardan birisi de “nazar etme,” “göz değme”dir. Nazar da büyük çoğunlukla, potansiyel halinde var olan haset duygusunu...
Üst