Tebliğde Metot Nasıl Olmalı, Sahabeler Nasıl Tebliğ Yaptı?

Tebliğde Metot Nasıl Olmalı, Sahabeler Nasıl Tebliğ Yaptı?

Peygamber efendimiz bazı ayetlerle vermiş olduğu örnekler sayesinde müminlerin ilim ve hikmet ile irşad ettiğini ve aynı zamanda bu irşadın delillere dayandığını ifade etmiştir.

Merak edilen konular arasında yer alan tebliğde metod nasıl olmalı? Sorusu özellikle dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. İrşadın ve ikazların şiddet ve hiddet göstermemesi gerekir. Muhatapların samimi bir şekilde karşılanması, şefkat gösterilmesi ve merhamet edilmesi nasihat edilir. Doğru ve gerçeğin anlatılması için daima tatlı dilin kullanılması tercih edilir.

Vaaz ve nasihatlerde özellikle insanların kusurlarını başlayıp onları affetmesi tesirinin etkisini oluşturmaktadır. Mekke’nin fethi sırasında en çok sevdiği amcasını ve akrabalarını şehit etmiş olanları af etmiştir.

Tebliği mesleğinin belirlenmiş olan yolu fakr, acz, tefekkür ve şefkat yol olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda bu dava onlar için iman kurtarma davası olarak bilinmektedir. Acz ve fakr anlam olarak kulların iki zati hassası olarak görülüyor. Merak edilen konulardan bir diğeri ise sahabeler nasıl tebliğ yaptı? Sorusu olmaktadır.

Kendilerini cehenneme hazırlayan asi veya günahkar insanlara acıyarak onlarla yardımlaşmak ve aynı zamanda bir doktor hassasiyeti ile anne şefkati ile yardımlarla koşmaktır. Dördüncü adım ise bu işin hikmet dairesi içerisinde yürütülmesini sağlamaktır.

Tebliğde Metot İçin Önemli Detaylar
Yapılan incelemeler sonucunda özellikle tebliğde metot için belirlenen tespitler arasında birincisi İslam’ın kendi vatandaşlarımızın yanı sıra bütün insanlık alemine ulaşılabilmesi en büyük şart olarak belirlenmiştir. Bir diğeri ise kuran ve iman hakikatleri muhtaçlara ulaştırabilmek adına iktisadi yönden kalkınmanın gerektiği tespit edilmiştir.

Müslümanların her bir üzerine düşmüş olan görevi yapmakla sorumludur. İnsanların toplum içerisinde bulunduğu konumu onlara bazı sorumluluklar yüklemektedir. Peygamber efendimiz insanlara tebliğ verirken kullanmış olduğu metot oldukça önemliydi. Bu nedenle günümüzde de insanlara tebliğ verirken kullanılacak olan metoda dikkat edilmesi gerekir.

Allah-ü Teala bizlerden tebliğ etmemizi istemektedir. Olayları duyurmak yeterli olmaktadır. Daha sonrasında insanlar buna itimat edip etmeyeceklerine karar verebilirler. Tebliği ederken kullanılacak olan metot ikna edici olmalıdır. Aynı zamanda samimi bir şekilde anlatım yapılmalıdır.

Anlatılacak olan şeylerin iyi bilinmesi gerekir. İkna edici şekilde sorulara cevap verilmesi şarttır. Bu nedenle anlatımı başlamadan önce konu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması gerekir. Aynı zamanda sorulan sorulara karşı verilecek olan cevapları için gerekli araştırmaların yapılması gerekir.

Anladım sırasında özellikle muhatap olan kişinin gönlüne seslenilmesi gerekir. Kullanılan her cümlenin samimiyetle sevgiyle başlaması aynı zamanda sonlanması gerekir. Karşıdaki kişiye karşı kaba ya da sert bir üslup kullanılmamalıdır. Anlatılacak olan konunun etkili bir şekilde aktarılabilmesi için özellikle dikkat edilmesi gereken üslup önemlidir. Sakin bir şekilde anlatım yapılması ve karşıdaki kişiyi etkileyecek cümlelerin kullanılması tebliğde önemlidir.

Yorum yapın